Černošice
Černošice

Obnovitelné zdroje energie města

Logo
Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
  • FVE Černošice, reg. č. 7221400129
  • Žádost o dotaci byla zpracována externí firmou a podána dne 28. 9. 2023

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je instalace fotovoltaických elektráren na třech
lokacích v městě Černošice. Pro instalaci FVE byla vybrána plochá střecha
pošty u městského úřadu, sedlová střecha tělocvičny u základní školy a
střechy a volná prostranství v areálu čističky vody (dále ČOV). Je navržena
instalace FVE panelů o výkonu 450 a 550 W, instalace 3-fázových střídačů a
optimizérů. Celkově bude osazena FVE o výkonu 233,25 kWp. Elektřina
vyrobená z FVE bude primárně určena pro vlastní spotřebu. V návaznosti
na standby spotřeby elektrické energie v jednotlivých objektech je
navržena taktéž akumulace energie do bateriového úložiště.

Střechy, které mají být osazeny FVE:

Sportovní hala ČOV Radnice

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Modernizační fond, ModF – RES+ č. 4/2022 - ModF-RES2-FV_4
Výzva 2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+) č. 4/2022 - obce - sdružené
projekty - Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+) - Fotovoltaické
elektrárny do 1 MWp - sdružené projekty

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem:

16 544 320,- Kč

Předpokládaný podíl dotace:

4 783 219,- Kč (maximálně)

Spoluúčast města: 

11 761 101,- Kč

 

Termíny realizace projektu:

Předpoklad: 1. 6. 2024 - 31. 12. 2024

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Autor: Radim Jasek