Černošice
Černošice

Standardizace územního plánu Černošice

Logo

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

  • Standardizace územního plánu města Černošice, reg. č. CZ.06.01.01/00/23_076/0004905
  • Žádost o dotaci podána dne 10. 5. 2024. Čeká se na hodnocení projektu.
Stručný popis projektu

Projekt zajišťuje konverzi územního plánu města Černošice do jednotného standardu územně
plánovací dokumentace. Výstupem projektu je ÚP zpracován do jednotného standardu podle § 20a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Veškeré další (budoucí) změny ÚP budou již automaticky realizované v jednotném standardu.
Územní plán má vazbu na další územně plánovací činnosti, například na pořizování územně
analytických podkladů. Jednotná podoba elektronických dat obsažených v územních plánech umožní zpracování kvalitnějších analýz a v důsledku povede k lepší koordinaci a plánování v širším území.
 

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Integrovaný regionální operační program
Číslo výzvy: 06_23_076
Název výzvy: 76. výzva IROP - Standardizace územních plánů - SC 1.1 (PR)

 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Celkové výdaje projektu: 477 509,97 Kč (předpokládaná cena)
Podíl dotace: 405 883,48 Kč
Spoluúčast města: 71 626,49 Kč
 
Termíny realizace projektu:

Realizace projektu má být zajištěna do 30. 11. 2025.

Za tuto stránku odpovídá M. Formáčková

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Masopust 2014