Černošice
Černošice

Příspěvkové organizace - ARCHIV 2016 -2020

 

Příspěvkové organizace města Černošice - informace o finančním řízení a zveřejněné dokumenty podle zákona 250/2000 Sb.

Střednědobé výhledy rozpočtu, rozpočty, výsledky veřejnosprávních kontrol, výkazy hospodaření (účetní závěrky)

 

Dokumenty příspěvkových organizací (PO) zveřejňované podle § 28 a 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:

  • návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací na období nejméně 3 let (zveřejněno do zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu)
  • schválený střednědobý výhled rozpočtu na období nejméně 3 let 
  • návrh rozpočtu (zveřejněno do zveřejnění schváleného rozpočtu)
  • schválený rozpočet

Podrobnosti o konkrétních dokumentech pro jednotlivé roky a datech jejich zveřejnění jsou uvedeny níže v textu pod tabulkou.

V listinné podobě jsou všechny dokumenty k nahlédnutí v kanceláři vedoucí finančního odboru a rozpočtáře na adrese pracoviště finančního odboru, a to Karlštejnská 259 v Černošicích kdykoli v hodinách pro veřejnost. Mimo tuto dobu tamtéž po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle 221 982 510.

Archiv informací do roku 2015
Aktuální informace 2021 - 2025

 

 

2016 2017 2018 2019 2020

příspěvky zřizovatele

přehled přehled přehled přehled přehled

účetní výkazy

přehled přehled přehled přehled přehled

 

výhled

výhled

výhled

výhled

 

 

rozpočet

rozpočet

rozpočet

kontrola

kontrola

kontrola

kontrola

kontrola (3.1 MB)

závěrka

závěrka

závěrka

závěrka

závěrka (6.59 MB)

ZUŠ

 

výhled

výhled

výhled

výhled

 

 

rozpočet

rozpočet

rozpočet

kontrola

kontrola

kontrola

kontrola

kontrola (3.37 MB)

závěrka

závěrka

závěrka

závěrka

závěrka (314.03 kB)

MŠ Karlická

 

výhled

výhled

výhled

výhled

 

 

rozpočet

rozpočet

rozpočet

kontrola

kontrola

kontrola

kontrola

kontrola (3.28 MB)

závěrka

závěrka

závěrka

závěrka

závěrka (966.2 kB)

MŠ Topolská

 

výhled

výhled

výhled

výhled

 

 

rozpočet

rozpočet

rozpočet

kontrola

kontrola

kontrola

kontrola

kontrola (3.48 MB)

závěrka

závěrka

závěrka

závěrka

závěrka (557.02 kB)

MŠ Barevný ostrov

 

výhled

výhled

výhled

výhled

 

 

rozpočet

rozpočet

rozpočet

kontrola

kontrola

kontrola

kontrola

kontrola (3.02 MB)

závěrka

závěrka

závěrka

závěrka

závěrka (2.33 MB)

MŠ Husova

 

 

výhled

výhled

výhled

 

 

 

rozpočet

rozpočet

 

 

 

kontrola

kontrola (2.98 MB)

 

 

 

závěrka

závěrka (314.12 kB)

 

výhled:
střednědobý výhled rozpočtu (SVR) podle § 28 zákona č. 250/2000 Sb. je plán výnosů a nákladů na nejméně 2 roky následující po roce, na který je sestavován rozpočet
Návrh výhledu je zveřejňován minimálně 15 dnů před projednáním zřizovatelem (radou města), schválený výhled je zveřejněn do 30 dnů od schválení.

rozpočet:
rozpočet příspěvkové organizace podle § 28 zákona č. 250/2000 Sb. je plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok, jímž se řídí financování činnosti příspěvkové organizace
Návrh rozpočtu je zveřejňován minimálně 15 dnů před projednáním zřizovatelem (radou města), schválený rozpočet je zveřejněn do 30 dnů od schválení.

kontrola:
protokol o veřejnosprávní kontrole podle § 13 zákona č. 320/2001 Sb. provedené městem u příslušné příspěvkové organizace

závěrka:
výkazy účetní závěrky příspěvkové organizace (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) schválené zřizovatelem

 

 Informace ke zveřejněným dokumentům:

 
2020

Rozpočty 2020 schválila rada města dne 11. 11. 2019 pod č. usnesení R/37/19/2020, zveřejněny 25. 1. 2020
 

2019

Návrhy rozpočtů 2020 byly zveřejněny 3. 12. 2019
Střednědobé výhledy rozpočtů na období 2020 - 2024 schválila rada města dne 11. 11. 2019 pod č. usnesení R/34/11/2019, zveřejněny 19. 11. 2019.
Návrhy střednědobých výhledů rozpočtu všech příspěvkových organizací na období 2020 - 2024 zveřejněny ve sloupci roku 2019 dne 11. 10. 2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019 -2021 a rozpočtu na rok 2019 nové MŠ Husova ul. zveřejněn 12. 4.
Příspěvek na provoz nové MŠ Husova schválilo zastupitelstvo města 25. 4. 
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 - 2021 a rozpočet na rok 2019 nové MŠ Husova schválila rada města 29. 4.

2018

Návrhy rozpočtů 2019 byly zveřejněny 9. 10., resp. 30. 10. 2017
Příspěvky schválilo zastupitelstvo města 29. 11. 2018 v rámci rozpočtu 2018
Rozpočty škol byly schváleny radou města 4. 12. 2017 a zveřejněny 29. 12. 2017
Návrhy střednědobých výhledů rozpočtu na období 2019 - 2021 zveřejněny 7. 8. 2018
Střednědobé výhledy rozpočtu na období 2019 - 2021 byly schváleny 27. 8. 2018 a zveřejněny 26. 9. 2018
Návrhy rozpočtů škol 2019 zveřejněny 23. 11. 2018
Rozpočty škol byly schváleny radou města 17. 12. 2018 pod číslem usnesení R/05/28/2018 a zveřejněny 27. 12. 2018
Účetní závěrky všech PO za rok 2018 ostrov schválila rada města dne 15. 4. 2019.

2017

Návrhy střednědobých výhledů rozpočtu byly zveřejněny 10. 8. 2017
Střednědobé výhledy rozpočtů byly schváleny 28. 8. 2017 a zveřejněny 6. 9. 2017
Účetní závěrky ZŠ, ZUŠ, MŠ Karlická a MŠ Topolská schválila rada města dne 23. 4. 2018, MŠ Barevný ostrov dne 4. 6. 2018

2016

Účetní závěrky 2016 příspěvkových organizací schválila Rada města Černošice dne 9. 5. 2017

 

Za tuto stránku odpovídá J. Ullrichová

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie