Černošice
Černošice

 Z důvodu změny telefonní technologie s provolbou 221 982 XXX je naplánovaný výpadek v úterý 15.10.2019 v čase 12:30 – 14:00. Doba výpadku by měla být menší než uvedený časový termín.

Veřejné zakázky


Veřejný profil zadavatele Města Černošice najdete zde (Předchozí zneaktivněný profil zde). Veřejné zakázky města a jím zřízených příspěvkových organizací (škol a školek) jsou zadávány a zveřejňovány podle vnitřních předpisů, které naleznete zde.

Plánovaná výběrová řízení

  • Rekonstrukce ul. Zdeňka Škvora (rekonstrukce komunikace) - předpokládaný datum vyhlášení zakázky rok 2019

Za tuto stránku odpovídá F. Kořínek