Vyhledávání

rozšířené vyhledávání
Černošice
Černošice

 

 Úřední hodiny pro odbor územního plánování (Černošice) pouze: Středa 8:00 – 17:00 – telefonní hovory + osobní návštěvy

Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazné vyhlášky města Černošice


 
Úplná znění některých obecně závazných vyhlášek města Černošice
 
Níže jsou uvedena úplná znění některých obecně závazných vyhlášek vydaných městem Černošice. Tato znění jsou aktuálním textem a zohledňují veškeré změny, které byly přijaty. Text jednotlivých změn (novel) v podobě samostatně přijatých obecně závazných vyhlášek naleznete v textu níže pod příslušným rokem vydání.
 

ÚZ OZV o ochraně veřejného pořádku

 

2018

 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o ochraně veřejného pořádku (vyhláška č. 1/2018)

2017

 • Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o ochraně veřejného pořádku (vyhláška č. 3/2017)
 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o ochraně veřejného pořádku (vyhláška č. 2/2017)
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Černošice (vyhláška č. 1/2017)

2016

 • Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o ochraně veřejného pořádku (vyhláška č. 3/2016)
 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Černošice (vyhláška č. 2/2016)
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her (vyhláška č. 1/2016)

2015

 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se mění vyhláška č. 4/2012 o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2014 (vyhláška č. 2/2015)

 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o ochraně veřejného pořádku (vyhláška č. 1/2015)

2014

 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2012 o místních poplatcích (vyhláška č. 2/2014)
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou se stanoví společný školský obvod základní školy (vyhláška č. 1/2014)

2012

2011

 • Obecně závazná vyhláška č. 5/2011, kterou mění obecně závazná vyhláška 1/2008, kterou se stanoví místní koeficient pro výpočet daně z nemovitostí u některých staveb (vyhláška č. 5/2011)
 • Obecně závazná vyhláška č. 4/2011, kterou se stanoví místní koeficient pro výpočet daně z nemovitostí (vyhláška č. 4/2011)

2008

 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2008, kterou se stanoví koeficient pro výpočet daně z nemovitosti u některých staveb (vyhláška č. 1/2008)

2005

2001

 

Seznam platných obecně závazných vyhlášek města Černošice zde ke stažení.

 

Vyhlášky, které zrušují platnost jiných vyhlášek.

Zrušené (neplatné) obecně závazné vyhlášky poskytne na požádání asistentka právního odboru M.Otavová. 

Za tuto stránku odpovídá Z.Bacíková