Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Původní evidence smluv města Černošice


 

V této databázi zveřejňujeme

  • od 1.1.2012 všechny smlouvy uzavřené městem Černošice (až na uvedené výjimky*) - smlouvy jsou doplňovány vždy do konce měsíce následujícího po měsíci podpisu.
  • za období 11/2010 - 12/2011 smlouvy v hodnotě nad 100 tis. Kč, a jejich dodatky
  • vybrané starší dlouhodobé smlouvy o službách a provozu města.

(Smlouvy uzavřené dle zákona o zadávání veřejných zakázek v hodnotě nad 500 tis. Kč bez DPH se do 15 dní od uzavření smlouvy zveřejňují na "profilu zadavatele".)

Přednastavené výběry:
- hlavní dlouhodobí dodavatelé : Aquaconsult, Cityplan, EltodoRumpold
- všechny smlouvy v roce: 2011, 2012, 2013, 2014
- podle klíčového slova: rekonstrukce, odpad, darovací

Vlastní výběr podle slova nebo data (ve formátu m/rrrr) si můžete udělat v tabulce níže; vyhledávání probíhá na názvu a popisu smlouvy (první dva řádky), nikoliv na názvu souboru.

* s výjimkou smluv o střežení objektů, na hrobová místa, krátkodobé pronájmy, kulturní akce do 20 tis. Kč bez DPH, dohod o splátkách, kompenzaci daně z nemovitosti, o pečovatelské službě a pracovních smluv

Smlouva o běžném účtu - KB, a.s.

KB - Komerční banka, a. s. č. 4/2013 ze dne 4. 1. 2013

kb_smlouva_bezny_ucet.pdf Staženo: 557x

Smlouva o běžném účtu - ČNB

ČNB - Česká národní banka č. 39/2013 ze dne 18. 2. 2013

cnb_ucet_smlouva.pdf Staženo: 561x

Kupní smlouva - rádio Panasonic

Louška Jan, Mgr. č.170/2014, ze dne 2.7.2014

kupní_louška.pdf Staženo: 722x

Kupní smlouva - motorkářský komplet

Novotná Jana, Bc. č.171/2014, ze dne 2.7.2014

kupní_novotná.pdf Staženo: 638x

Dodatek č.002 k pojistné smlouvě č. 0503503015 Pojištění zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. č.2/200/2014, ze dne 17.6.2014

pojistnÁ_poj.zam.zam_dodatek002.pdf Staženo: 611x

Smlouva o dílo k provedení dokumentace pro provádění stavby "sportovní hala u ZŠ Černošice"

Grido, architektura a design, s.r.o. č.143/2014, ze dne 27.5.2014

smlouva o dílo_grido.pdf Staženo: 705x

Kupní smlouva - pozemek parc.č. 3291/2 o výměře 50m2 v k.ú. Černošice

Pauš Jan č.52/2014, ze dne 20.6.2014

kupní_pozemek_pauš.pdf Staženo: 700x

Darovací smlouva - finanční částka určena na podporu kultury ve Městě Černošice

Paušová Hana č.150/2014, ze dne 20.6.2014

darovací_finanční částka.pdf Staženo: 707x

Smlouva o dílo - veřejné osvětlení v ul. V Rybníčkách a v ul. Karlická

Elektromontáže, s.r.o. č.151/2014, ze dne 5.6.2014

151-2014_sod_elektromontáže.pdf Staženo: 654x

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-přeložka plynovodní přípojky, pozemek parc.č. 3038/1 k.ú. Černošice

RWE GasNet, s.r.o. č.97/2014, ze dne 2.6.2014

sobs_rwe_97-2014.pdf Staženo: 625x

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - výústní objekt ČOV, pozemek parc.č. 4271/31 k.ú. Černošice

Povodí Vltavy, státní podnik č.68/2014, ze dne 11.6.2014

sobs_povodí_výústní objekt.pdf Staženo: 702x

Kupní smlouva - pozemek parc.č. 2522/7 v obci a k.ú. Černošice, ul. Střední

Honcová Ivana č.130/2014, ze dne 6.6.2014

kupní_honcová_ul.střední.pdf Staženo: 597x

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na bytovou jednotku DPS ze dne 1.3.2012

Marta Zahajská, Ivan Paul č.486/2013, ze dne 30.9.2013

486_nájemní_zahajská.pdf Staženo: 638x

Dodatek č.2 k nájemní smlouvě na bytovou jednotku DPS ze dne 1.3.2013

Kristina Vaňková,Pavlína Dvořáková č.512/2/2013, ze dne 31.10.2013

512-2-2013_dodatekč.2knáj.dps.pdf Staženo: 771x

Nájemní smlouva na bytovou jednotku v DPS

Jan Mašek, Dobroslava Mašková č.572/2013, ze dne 26.11.2013

572_nájemní_mašková.pdf Staženo: 667x

Smlouva o zřízení věcného břmene-Plynovodní přípojka, ul.Střední, PK 346/2 k.ú. Černošice

RWE GasNet, s.r.o., Šebesta Jiří, Šebestová Zuzana č.533/2013, ze dne 30.12.2013

sovb_rwe_Šebestovi.pdf Staženo: 634x

Smlouva o zřízení věcného břemene-kNN, demontáž NN, ul. Táborská, parc.č.1785, parc.č. 1840/1, parc.č. 1877, parc.č. 1934 a parc.č. 1936 k.ú. Černošice

ČEZ Distribuce, a.s. č.95, ze dne 23.5.2014

95_sovb_táborská.pdf Staženo: 745x

Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti-kNN, Slunečná chaty, PK 530/3 k.ú. Černošice

ČEZ Distribuce, a.s. č.94/2014, ze dne 27.5.2014

94_sovb_slunečná-chaty.pdf Staženo: 688x

Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti-kNN, ul. Slunečná,demontáž NN, parc.č.3009/1, parc.č.3038/1, parc.č.5857, parc.č. 5779/1, parc.č. 5794, PK 538/63, PK 419/4 a PK 420/1 k.ú. Černošice

ČEZ Distribuce, a.s. č.77/2014, ze dne 19.5.2014

77_sovb_ie-12-6002737_slunečná.pdf Staženo: 694x

Smlouva o zřízení věcného břemene-kNN demontáž NN, ul. Madridská, parc.č.5288/10, parc.č. 5288/13 a PK 712/ k.ú. Černošice

ČEZ Distribuce, a.s. č.69/2014, ze dne 15.5.2014

69_sovb_ie-12-6002481_madridská.pdf Staženo: 575x

Stránka