Černošice
Černošice

Odbor vnitřních věcí


Kontakt

Způsoby podání

 

Činnost odboru

 • V případě potřeby spolupracuje s útvarem interního auditu ve volebních úkolech.
 • Koordinuje činnosti spojené se zajištěním materiálního zabezpečení činností úřadu.
 • Zabezpečuje agendu BOZP a PO.
 • Zajišťuje nákup kancelářských potřeb a nábytku pro potřeby městského úřadu.
 • Zajišťuje a eviduje provoz autodopravy.
 • Zajišťuje provoz podatelny, výpravny a spisovny.
 • Zajišťuje úklidové práce v prostorách městského úřadu.
 • Provádí archivaci, skartaci písemností a spolupracuje s Oblastním archivem Praha – západ, popřípadě spolupracuje s dalšími archivy.
 • Zabezpečuje nákup a evidence razítek.
 • Zabezpečuje nákup a evidenci mobilních telefonů.
 • Zabezpečuje nákup a evidenci klíčů od kanceláří, kancelářských budov.
 • Zabezpečuje opravy v budovách městského úřadu
 • Vede komplexní evidenci veškerého majetku města.
 • Předkládá radě města návrhy na vyřazení majetku města.
 • Provádí inventarizaci majetku města a plní další úkoly vyplývající z vnitřního předpisu k inventarizaci majetku.
 • Zajišťuje služby spojovatelky na pracovišti Podskalská a Černošice.
 • Provádí ve spolupráci s právním úsekem přípravu, zveřejňování, vyhodnocování a evidenci veřejných zakázek, v souladu s vnitřním předpisem o zadávání veřejných zakázek.
 • Poskytuje odbornou pomoc příspěvkovým organizacím a ostatním složkám města při zadávání veřejných zakázek zejména na nákup DDHM a služeb.

 

Za tuto stránku odpovídá O. Gerstendörfer

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie