Černošice
Černošice

Oddělení matrik a evidence obyvatel


Kontakt

Informace

 • Oddělení zajišťuje tyto agendy:
  • zápisy do matričních knih o narození, úmrtí, uzavření manželství (pouze pracoviště Karlštejnská 259, Černošice)
  • povolení změny jména a příjmení, určování otcovství,
  • ověřování listin a podpisů,
  • evidence obyvatel - přihlašování k trvalému pobytu (pouze pracoviště Karlštejnská 259, Černošice)
  • výpisy ze systému Czech POINT (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, rejstřík trestů, katastr nemovitostí, výpis bodového hodnocení řidiče), 
  • ohlášení doručovací adresy
  •  vítání občánků města Černošice
Za tuto stránku odpovídá R. Haugvic