Černošice
Černošice

Oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů


Kontakt

  • Kontakty na jednotlivé zaměstnance
  • Telefonní služba pro občany společensky znevýhodněné z důvodu věku nebo zdravotního stavu: 601 378 507, pro potřeby podání žádosti o občanský průkaz nebo jeho výměnu v tzv. offline režimu, tedy přímo u Vás bez nutnosti cesty na úřad

Informace

  • Oddělení zajišťuje tyto agendy:
    • občanské průkazy (příjem žádostí, vydávání potvrzení, příjem občanských průkazů do úschovy, reklamační řízení, zpracovávání údajů v evidenci občanských průkazů, vedení přehledů o údajích občanských průkazů a protokolech o ztrátě občanských průkazů, poskytování informací z informačního systému evidence občanských průkazů, znehodnocování a likvidace občanských průkazů, vedení správních řízení na úseku občanských průkazů, projednávání přestupků na úseku občanských průkazů).
    • cestovní doklady (příjem žádostí, pořizování biometrických údajů, ověřování funkčnosti nosiče dat, reklamační řízení, zavádění cestovních pasů do evidence, vedení spisové dokumentace, provádění skartací, znehodnocení a likvidace cestovních pasů, poskytování údajů z evidencí cestovních dokladů, na úseku cestovních dokladů projednávání přestupků v příkazním  řízení, vedení správních řízení ).

 

Za tuto stránku odpovídá R. Haugvic