Černošice
Černošice

Oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů


Kontakt

  • Kontakty na jednotlivé zaměstnance
  • Telefonní služba pro občany společensky znevýhodněné z důvodu věku nebo zdravotního stavu: 601 378 507, pro potřeby podání žádosti o občanský průkaz nebo jeho výměnu a následné předání v přímo u Vás bez nutnosti cesty na úřad, ať už doma nebo v zařízení poskytujícím např. zdravotní péči

Informace

  • Oddělení zajišťuje tyto agendy:
    • občanské průkazy (příjem žádostí, vydávání potvrzení o občanském průkazu a povrzení o změně rodinného stavu, příjem občanských průkazů do úschovy, poskytování informací z informačního systému evidence občanských průkazů, projednávání přestupků na úseku občanských průkazů příkazem na místě).
    • cestovní doklady (příjem žádostí, ověřování funkčnosti nosiče dat, poskytování údajů z evidence cestovních dokladů, projednávání přestupků na úseku cestovních dokladů příkazem  na místě).

- veškeré žádosti se vyplňují přímo na místě samém na přepážce, kde dochází i k pořízení digitálních fotografií a u cestovních dokladů dalších biometrických údajů.

- agendu občanských průkazů i cestovních dokladů je možné zařizovat na pracovišti v Podskalské 19, Praha 2 (možné objednat se na konkrétní termín: https://v3.kadlecelektro.cz/obj/index.php?id=105 ) i Karlštejnská 259, Černošice (bez možnosti objednání termínu)

Za tuto stránku odpovídá R. Haugvic