Černošice
Černošice

Pro žadatele

Odkaz na MD ČR, kde jsou cvičné testy i základní informace

https://etesty2.mdcr.cz/

 Z jakých částí se zkouška odborné způsobilosti skládá?

Pro všechny skupiny řidičského oprávnění je potřeba složit zkoušku písemnou a absolvovat praktické jízdy.

Při praktické části zkoušky k získání řidičského oprávnění pro skupiny řidičských oprávnění „AM“, „A1“, „A2“ a „A“ předchází jízdě v provozu část spočívající v provedení „zvláštních úkonů“ na cvičné ploše (například osmička s motorkou, její vedení, zrychlení a brždění aj.).

 V případě skupin „C“, „D“, jejich podskupin, a „T“ je součástí ještě část prokazující znalosti ovládání a údržby vozidla.

 Jak se zkouška hodnotí?

Každá dílčí část může být hodnocena jen dvěma způsoby „prospěl“ nebo „neprospěl“. Úspěšné složení testu z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy je podmínkou pokračování k dalším dílčím zkouškám. V případě praktické části u motorek musíte nejdříve prospět z části tzv. speciálních úkonů, než můžete s komisařem do provozu. Úspěšné složení části zkoušky, a to ze znalosti ovládání a údržby vozidla, není podmíněno tím, že prospějete z praktické jízdy.

 Jak se ke zkoušce přihlásím?

V souladu se zákonem přivádí žadatele ke zkoušce autoškola, tedy nemůžete ke zkoušce přijít sami, nemůžete se k ní sami přihlásit a zkušební komisař Městského úřadu Černošice Vás bez „doprovodu“ z autoškoly odzkoušet nemůže.

V případě našeho úřadu vědí autoškoly termíny, kdy Vás mohou ke zkoušce přivádět, tedy nabídnout Vám, že ten den můžete jít ke zkoušce, od přibližně 20. dne přecházejícího měsíce vždy měsíc dopředu

Na termín, kdy máte tedy přijít ke zkoušce, se musíte zeptat v autoškole, kde probíhá výuka a výcvik.

V případě opakování zkoušky můžete pokus opakovat nejdříve 6. pracovní den (jakákoliv dílčí část zkoušky).

 Kolik času si na zkoušku mám vyhradit?

Na zkoušky je třeba vyhradit si téměř celý den.

Zkoušky začínají v budově Městského úřadu Černošice v Podskalské ulici v Praze. Zde máme dvě počítačové učebny, na kterých se skládají testy tzv. z pravidel silničního provozu. Každý náš zkušební komisař zahajuje zkoušky testy.

Na test máte podle zákona 30 minut. Před testem musí zkušební komisař u každého žadatele zkontrolovat žádost, zdravotní posudek, totožnost a vygenerovat příslušný zkušební test.  Celý tento proces může chvíli trvat, odvíjí se i od počtu úspěšných žadatelů u zkoušek.

Poté následuje zkouška praktické jízdy.

 Proč mi zkušební komisař nemůže říct přesný čas mojí jízdy?

Zkušební komisaři Vám nemohou přislíbit přesný čas jízdy, protože nemůže říct, jak dlouho budou jednotlivé jízdy trvat. Může se stát, že žadatel bude hodnocen stupněm „neprospěl“, například již po 5 minutách jízdy, tím se průběh zkoušek urychluje. Zároveň nemůže ovlivnit, že některý z žadatelů v průběhu zkoušky neodejde.

V den zkoušky Vám doporučuji se ohledně orientačního času, kdy půjdete k praktické jízdě, dohodnout s Vaším učitelem v autoškole.

 Kde s Vámi bude zkušební komisař jezdit?

Místo provádění zkoušky je často odvislé od skupiny řidičského oprávnění, o které usilujete. Zároveň je jen a pouze na zkušebním komisaři, kudy s Vámi pojede. Ze zákona Vám nevyplývá oprávnění mít praktickou jízdu v místě výcviku ani přímo v místě provozovny.

Jízdy v okolí Podskalské se týkají primárně skupiny řidičských oprávnění „B“.

U všech zkoušek na motorku musí žadatel na cvičné ploše prokázat zvládání zvláštních úkonů, takže je třeba nejprve dojet na cvičnou plochu. Praktická jízda s motorkou tedy musí začít na cvičné ploše, kde se prokazují zvláštní úkony.

V případě autobusu, nákladního vozidla, traktoru a jakéhokoliv vozidla s přívěsem, je možné zahájit praktickou jízdu téměř kdekoliv, ale přistavení na určité místo je věcí dohody mezi komisařem a autoškolou.

Ve většině případů zkušební komisař zahajuje jízdu s právě vyjmenovanými vozidly z místa, kde mají autoškoly tato vozidla zaparkovaná.

Autoškola je soukromý subjekt a zdejší úřad nemůže ovlivnit zázemí autoškoly.

 Kolik se platí za zkoušku a jak mám zaplatit?

Platba za zkoušku je 700,- Kč (slovy sedm set korun českých). Opakovaný test je pokaždé za 100,- Kč, opakovaná jízda za 400,- Kč a zkouška z ovládání a údržby vozidla za 200,- Kč.

Zaplatit musíte v budově Městského úřadu Černošice hotově nebo platební kartou na pokladně nebo prostřednictvím platebního automatu. Doklad o zaplacení se předává zkušebnímu komisaři. Kontrola správnosti zaplacení platby je jedním z administrativních úkonů, který musí komisař před spuštěním testů zkontrolovat.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie