Černošice
Černošice

Bydlení

 
 
 Chráněné bydlení a Domy na půl cesty:
  • Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení. Je alternativou k pobytu v ústavním zařízení.
  • Dům na půl cesty je pobytová služba zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.
Chráněné bydlení a Domy na půl cesty
Centrum Sámovka

Byty na půl cesty – sociální služba                               Startovací byty SÁMOVKA

Sámova 6, 101 00 Praha 10                                             Jaromírova 57, 128 00 Praha 2
tel.: 271 745 099                                                               email: bydleni@samovka.cz
email: bydleni@samovka.cz

www.samovka.cz

DOM – Dům otevřených možností, o.p.s.

Braunerova 22, 180 00 Praha 8
tel.: 283 840 795
email: dom.8@dom-os.cz
www.dom-os.cz

Domov Laguna Psáry - poskytovatel sociálních služeb

Poskytuje sociální službu chráněné bydlení osobám s mentálním a kombinovaným postižením
od 18 let.

Jílovská 138, 252 44 Psáry
tel.: 241 940 609, 241 940 607, 731 615 685
email: lagunapsary@volny.cz
www.lagunapsary.cz

Domov na půl cesty MAJÁK

U Michelského mlýna 157/25, 140 00 Praha 4 - Michle
tel.: 724 830 822 
email: federlova.majak@centrum.cz
www.ekumsit.cz

Fokus Praha, z.ú.

Poskytuje sociální službu chráněné bydlení osobám s duševním onemocněním.

Bořanovická 302/10, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
tel.: 773 787 728
email: kt.povltavi@fokus-praha.cz
Portus Praha, z. ú.

Poskytuje sociální službu chráněné bydlení a podpora samostatného bydlení osobám s mentálním a kombinovaným postižením od 18 let.

Slapy 74, 252 08, Slapy nad Vltavou
tel.: 257 750 010
email: portus@portus.cz
www.portus.cz

 

 

 Domovy s pečovatelskou službou a byty zvláštního určení:
  • Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní obec. Obce přidělují žadateli byt podle stanovených kritérií. Obec s nájemníkem uzavírá nájemní smlouvu. Byty jsou určené seniorům a hendikepovaným osobám. Mohou zde bydlet i páry, pro něž jsou určeny větší byty. Domy bývají bezbariérové, součástí domu je společenská místnost. Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.
  • Byty zvláštního určení jsou byty zvlášť stavebně upravené pro ubytování osob zdravotně postižených, a to pohybově (zejména imobilních osob na invalidním vozíku) nebo zrakově či sluchově. Do kategorie bytů zvláštního určení patří domy s pečovatelskou službou, chráněné bydlení.
Domovy s pečovatelskou službou a Byty zvláštního určení
Byty zvláštního určení Řevnice

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, 74, 252 30 Řevnice
tel.: 313 104 217
email: matrika@revnice.cz
www.revnice.cz

Byty zvláštního určení Štěchovice

Hlavní 3, 25707 Štěchovice
tel.: 257 740 403
email: info@ou-stechovice.cz
www.stechovice.info

Dům s pečovatelskou službou Černošice

Vrážská 1805, 252 28 Černošice
tel.: 251 177 564
email: dps@mestocernosice.cz
www.mestocernosice.cz

Dům s pečovatelskou službou a Byty zvláštního určení Hostivice

Husovo náměstí 13, 253 80 Hostivice
tel.:  220 397 140
email: rosikova@hostivice.eu
www.hostivice-mesto.cz

Dům s pečovatelskou službou Roztoky

Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky
tel.: 220 400 260
email: posingerova@roztoky.cz
www.roztoky.cz

Seniorský dům Ořech

Poskytuje bydlení seniorům v areálu s bezbariérovými byty, se zajištěním terénních pečovatelských a zdravotnických služeb. 

Slivenecká 21, 252 25 Ořech
tel.: 731 126 095
email: info@seniorske-domy.cz
www.seniorske-domy.cz

 

 Azylové domy a Nízkoprahová denní centra:

  • Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.
  • Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez přístřeší.

Na území okresu Praha-západ se nenachází žádný azylový dům ani nízkoprahové denní centrum. Nejbližší spádová zařízení se nachází v Praze. Níže uvádíme kontakty na dvě největší organizace poskytující tyto služby. Ohledně dalších možností můžete kontaktovat sociálního kurátora Městského úřadu Černošice na tel. 221 982 208.

Azylové domy a Nízkoprahová denní centra
NADĚJE
Azylový dům Žižkov

Poskytuje celodenní ubytování ve vícelůžkových pokojích pro muže.
Husitská 70, Praha 3-Žižkov
tel.: 222 783 957, 775 868 862
email: petra.strnadova@nadeje.cz
www.nadeje.cz

Azylový dům Radotín

Poskytuje celodenní ubytování ve vícelůžkových pokojích pro muže.
Otínská 43, Praha 5-Radotín
tel.: 257 910 292, 775 868 857
email: ladislav.beranek@nadeje.cz
www.nadeje.cz

Azylový dům Záběhlice

Poskytuje celodenní ubytování v jedno a vícelůžkových pokojích pro muže a ženy v důchodovém věku nebo se zdravotním znevýhodněním.
K prádelně 2, Praha 10-Záběhlice
tel.: 272 660 460, 775 868 864
email: barbora.brozova@nadeje.cz
www.nadeje.cz

Azylový dům Vršovice

Poskytuje celodenní ubytování ve vícelůžkových pokojích pro ženy od 18 let.
Rybálkova 31, Praha 10
tel.: 271 741 360, 775 868 863
email: dana.kozakova@nadeje.cz
www.nadeje.cz

Nízkoprahové denní centrum Naděje

Poskytuje služby pro osoby od 18 do 26 let.
Bolzanova 7, Praha 1
tel.: 222 243 434, 775 868 841
email: bolzanova.praha@nadeje.cz
www.nadeje.cz

Nízkoprahové denní centrum Naděje

Poskytuje služby pro osoby od 27 let.
U Bulhara 46, Praha 2
tel.: 775 868 860
email: ubulhara.praha@nadeje.cz
www.nadeje.cz

Armáda spásy
Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše, Azylový dům

Poskytuje celodenní ubytování ve vícelůžkových pokojích pro muže a ženy.
Tusarova 1271/60, 170 00 Praha 7
tel.: 773 770 312, 773 770 415
email: erik.gorcsos@armadaspasy.cz
www.armadaspasy.cz

Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše, Nízkoprahové denní centrum

Poskytuje služby pro muže a ženy starší 18ti let, kteří jsou fyzicky soběstační.
Tusarova 1271/60, 170 00   Praha 7
tel.: 220 184 026, 220 184 011
email: anezka.bohusova@armadaspasy.cz
www.armadaspasy.cz

logo

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie