Černošice
Černošice

Poradenství - sociální, dluhové, právní

Poradenství - sociální dluhové a právní
Bezplatná právní poradna v Jesenici

Poskytuje právní pomoc v nejrůznějších životních situacích občanům starším 60 let, občanům se zdravotním postižením, rodičům na rodičovské dovolené s trvalým bydlištěm v Jesenici. Nejedná se o sociální službu, ale o bezplatné služby právníka. Každé pondělí 09:00 -13:00.

JUDr. Edita Arnold - Budějovická 82, 252 42 Jesenice (společenská klubovna Jesenice)
tel.: 602 975 214
www.mujesenice.cz/clanky/bezplatna-pravni-poradna-v-jesenici-je-otevrena

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje
Poskytuje odborné psychologicko-poradenské služby formou individuálních, párových a rodinných konzultací. Nabízí sociálně právní poradenství, poradensko-terapeutické intervence, psychologické poradenství, poradensko-terapeutické vedení.

Husovo náměstí 64, 266 43 Beroun-Centrum                  
tel.: 311 636 282, 737 342 609 
email: cpsp.beroun@seznam.cz
www.poradna-beroun.cz                                                        

Viktora Huga 377/4, 150 00 Praha 5—Smíchov
tel: 257 325 638
email: centrumpsp-prahazv@seznam.cz
www.poradnaprahazv.cz

Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s

Poskytuje sociální poradenství v nepříznivé sociální situaci osobám s mentálním postižením, zdravotním postižením a jejich rodinám a také osobám v krizi.

Masečín 119, 252 07 Štěchovice
tel.: 725 921 442
email: sigmundova@css-hvozdy.cz
www.css-hvozdy.cz

Centrum pro dětský sluch TAMTAM, o.p.s.

Poskytuje odborné sociální poradenství osobám se sluchovým postižením, jejich rodinám a blízkým.

Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
tel.: 734 674 844, skype: frpspsocpor
email: socpor@detskysluch.cz, detskysluch@detskysluch.cz
www.tamtam.cz, www.idetskysluch.cz

Drop In

Poskytuje pomoc uživatelům nelegálních drog a jejich rodinným příslušníkům.

Karolíny Světlé 286/18, 110 00 Praha 1 Staré Město
tel:  222 221 124, 222 221 431
email: stredisko@dropin.cz
www.dropin.cz

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Poskytuje poradenství osobám se zdravotním postižením, zajišťuje distribuci Euroklíče (tel.: 266 753 421, email: m.kubickova@nrzp.cz)

Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 – Holešovice
tel.: 266 753 427
email: poradnanrzp@nrzp.cz
www.nrzp.cz

Poradna při finanční tísni

Poskytuje poradenství v oblasti dluhové problematiky.

Hvězdova 19, 140 00  Praha 4 – Nusle
tel.: 222 922 240 nebo 800 722 722 / bezplatná poradenská linka / Po 8:30-12:00, 13:00-17:30
email: poradna@financnitisen.cz
www.financnitisen.cz

Poradna pro občanství/občanská a lidská práva

Poskytuje sociálně-právní poradenství zejména v těchto oblastech: dluhové poradenství, ochrana spotřebitelských práv, bydlení (posouzení platnosti nájemních smluv, oprávněnosti výpovědi z nájmu, problematika vyklizení z bytu aj.), pracovněprávní vztahy, sociální dávky, diskriminace, včetně mobbingu a bossingu, cizinecké právo (problematika českého státního občanství, pobytová oprávnění cizinců), trestní právo (pouze ve věci zahlazení odsouzení, posouzení možnosti požádat o propuštění z výkonu trestu apod.), doprovázení při jednání na úřadech, pomoc s žádostmi, telefonním kontaktem, vyplňováním formulářů, poskytnutí informací a kontaktů na organizace, které poskytují jiné sociální služby a zprostředkování kontaktu na navazující služby.

U kanálky 1559/5, 120 00 Praha 2
tel.: 724 701 610
email: poradna@poradna-prava.cz
www.poradna-prava.cz

Prev-Centrum, z.ú.

Poskytuje pomoc uživatelům nelegálních drog a jejich rodinným příslušníkům.

Meziškolská 1120/2, 169 00 Praha 6
tel.: 233 355 459 (ambulance), 242 498 335 (prevence)
email: ambulance@prevcentrum.cz
www.prevcentrum.cz

ProFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s.

Poskytuje poradenství formou chatu, internetového poradenství a osobních konzultací zaměřené na psychosociální a právní podporu obětem domácího a sexuálního násilí.

Chatové poradenství a internetové poradenství

www.elinka.iporadna.cz
Na chatu jsme pro Vás každou všední středu 16:00 - 19:00 a každý všední pátek 9:00 - 12:00. 

Poradna Na Dosah                                                                   Advocats for women

Dlouhá 97, 261 01 Příbram III                                                V Luhu 715/6, 140 00 Praha 4

tel.: 608 222 277 (9:00 – 15:00, nutno se předem objednat)
email: poradna@profem.cz
www.profem.cz

PROXIMA SOCIALE, o.p.s.

Poskytuje poradenství občanům v nepříznivých sociálních situacích v oblasti jejich práv a povinností a poskytuje informace, rady a pomoc vhodnou pro řešení jejich situace.

Rakovského 3138/2, 143 00 Praha 4 – Modřany
tel.: 241 770 232
email: poradna@proximasociale.cz
www.proximasociale.cz

SANANIM, z.ú.

Poskytuje pomoc v oblasti péče a léčby závislostí na nealkoholových drogách.

Na Skalce 819/15, 150 00 Praha 5
tel: 602 666 415 (Po – Pá 13:00 – 17:00)
email: kacko@sananim.cz
www.sananim.cz

SONS  ČR, z.ú. - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

Poskytuje pomoc nevidomým a slabozrakým osobám a jejich rodinám.

Krakovská 21, 110 00 Praha 1
tel.: 221 462 462
email: sons@sons.cz
www.sons.cz

TyfloCentrum Praha, o. p. s.

Poskytuje pomoc nevidomým a slabozrakým osobám a jejich rodinám.

Krakovská 21, 110 00  Praha 1
tel.: 221 462 492
email: praha@tyflocentrum.cz
www.praha.tyflocentrum.cz

logo

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Berounka za ranního rozbřesku: Foto Vladimír Dousek