Černošice
Černošice

Rodina, děti, mládež

 
 
Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou, poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.
Raná péče
Centrum pro dětský sluch Tamtam o.p.s.

Poskytuje pomoc rodinám vychovávajícím dítě se sluchovým postižením.

Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
tel.: 251 510 744, 605 100 400
email: ranapececechy@detskysluch.cz, detskysluch@detskysluch.cz
www.tamtam.cz, www.idetskysluch.cz

Diakonie ČCE

Poskytuje pomoc rodinám pečujícím o dítě s opožděným nebo ohroženým vývojem, s mentálním, pohybovým, případně kombinovaným postižením či poruchami autistického spektra.

Machatého 683/10, 152 00 Praha 5
tel.: 235 518 392 (9:00 – 16:00)
email: info@rana-pece.cz
www.rana-pece.cz

EDA cz, z.ú.

Poskytuje pomoc rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku předčasného narození, komplikovaného porodu, závažnější zdravotní diagnózy a smyslového nebo fyzického postižení.

Filipova 2013/1, 148 00  Praha 4 – Chodov
tel.: 224 826 860, 724 400 820
email: info@eda.cz
www.eda.cz

Společnost pro ranou péči z.ú.

Poskytuje pomoc rodinám s dětmi se zrakovým nebo zrakovým a kombinovaným postižením.

Klimentská 2, 110 00 Praha 1
tel: 777 235 630
email: centrum@ranapece.cz
www.ranapece.cz/praha

 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež jsou ambulantní nebo terénní služby pro děti ve věku od 6 do 26 let, které jsou ohrožené společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně.

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s.

Pro děti a mládež od 6 do 15 let, Po – Čt 12:00 – 16:30.

Prof. Lista 393, 252 07 Štěchovice
tel.: 723 388 101
email: info@css-hvozdy.cz
www.css-hvozdy.cz

Charita Kralupy nad Vltavou

Nerudova 801, 278 01 Kralupy nad Vltavou
tel.: 731 645 029
email: nizkoprah@nasefarnost.cz
www.kralupy.charita.cz

Nízkoprahový klub Zvole

Po, St, Čt 16:00 – 19:00

Březovská 346, Zvole
tel.: 602 411 951
www.zvole.info/obec/np-klub

PREV-CENTRUM z.ú.

Pro děti a dospívající ve věku 10 – 20 let, Po, St  14:00 – 18:00, Pá 13:00 – 16:00

Meziškolská 1120/2, 169 00 Praha 6
tel.: 242 498 334, 777 161 133
email: ambulance@prevcentrum.cz
www.prevcentrum.cz

Proxima Sociale o.p.s.

Poskytuje nízkoprahové služby pro děti a mládež (nízkoprahové kluby) v Praze (Radotín, Chodov, Modřany, Stodůlky) a v Dobříši. Adresy jednotlivých klubů jsou dostupné na webových stránkách.

Rakovského 3138/, 143 00 Praha 4 – Modřany 2
tel.: 277 007 280
email: office@proximasociale.cz
www.proximasociale.cz

 

 Domy na půl cesty jsou pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Domy na půl cesty
Centrum Sámovka

Byty na půl cesty – sociální služba                               Startovací byty SÁMOVKA
Sámova 6, 101 00 Praha 10                                             Jaromírova 57, 128 00 Praha 2
tel.: 271 745 099                                                                email: bydleni@samovka.cz
email: bydleni@samovka.cz

www.samovka.cz

DOM – Dům otevřených možností, o.p.s.

Braunerova 22, 180 00 Praha 8
tel.: 283 840 795
email: dom.8@dom-os.cz
www.dom-os.cz

Domov na půl cesty MAJÁK

U Michelského mlýna 157/25, 140 00 Praha 4 - Michle
tel.: 724 830 822 
email: federlova.majak@centrum.cz
www.ekumsit.cz

 

 Další služby
Centrum LOCIKA, z. ú.- ppomoc pro děti ohrožené domácím násilím

Poskytuje sociální služby pro děti ohrožené domácím násilím.

Umělecká 588/6, 170 00 Praha 7
tel.: 273 130 878, 734 441 233
email: info@centrumlocika.cz
www.centrumlocika.cz

Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s.

Poskytuje terénní a ambulantní sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi, zajišťuje podporu rodin s dětmi, které nejsou schopny vlivem nepříznivé sociální situace zajistit optimální výchovu a péči dětem.

Prof. Lista 393, 252 07 Štěchovice
tel.: 733 246 423, 739 628 906  
email: reitmayerova@css-hvozdy.cz
www.css-hvozdy.cz

Cestou necestou

Poskytuje ambulantní služby krizového centra, sociálně aktivizační služby a psychosociální pomoc dětem a rodinám v náročných životních situacích.

Trojická 386/1, 128 00 Praha 2
tel.: 605 203 876,734 253 702
email: info@cestounecestou.org
www.cestounecestou.org

Charita Kralupy nad Vltavou

Poskytuje terénní a ambulantní sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi, zajišťuje podporu rodin s dětmi, které nejsou schopny vlivem nepříznivé sociální situace zajistit optimální výchovu a péči.

Riegrova 173, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Sokolská 139, 278 01 Kralupy nad Vltavou
tel.: 606 613 016, 731 337 184, 731 630 329
www.kralupy.charita.cz

HOST Home-Start ČR

Poskytuje terénní sociální práci v režimu sociálně právní ochrany dětí, především práci s nemotivovanými osobami, které nemají nadhled, často řeší prevenci odebrání dítěte.

Slovenská 1566/6, 101 00 Praha 10
tel.: 272 656 031, 777 801 404
email: info-praha@hostcz.org
www.hostcz.org

Pexeso, z.s.

Poskytuje pomoc rodinám, které se ocitly ve složité životní situaci anebo prochází náročným obdobím. Zaměřujeme se na specializované služby pro dětské, dospívající a dospělé klienty v oblasti výchovných, vzdělávacích a obecně psychických obtíží či v situaci rozpadu rodiny.

Žabovřeská 1227, 156 00 Praha – Zbraslav
tel.: 776 502 922, 731 042 668, (721 518 248, tento pouze během školního roku)
email: recepce@pexeso.org

Středisko výchovné péče Dobřichovice

Poskytuje preventivní pedagogickou péči a psychologickou pomoc dětem a rodičům, včetně diagnostiky a pobytů.

Pražská 151, 252 29 Dobřichovice
tel.: 257 711 387, 778 474 866
email: svpd@svpd.cz
www.svpd.cz

Yourchance o.p.s.

Realizuje tři projekty zaměřující se na výuku finanční gramotnosti, integraci mladých opouštějících (či v brzké době opouštějících) instituce náhradní rodinné výchovy a principy podnikání a rozvoje podnikavosti žáků ZŠ a SŠ.

Washingtonova 25, 110 00  Praha 1
email: office@yourchance.cz
www.yourchance.cz

logo

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie