Černošice
Černošice

Jak si vyřídit na úřadě

Tísňová volání

Tísňové volání je způsob přivolání složek integrovaného záchranného systému pro záchranu lidských životů, zdraví nebo majetku. K těmto číslům je garantován bezplatný a nepřetržitý přístup.

V České republice jsou pro tísňová volání vyhrazena
tato telefonní čísla:
112      Integrovaný záchranný systém
150       Hasičský záchranný sbor ČR
155        Zdravotnická záchranná služba
158        Policie ČR
156      Městská policie
603 111 158       Tísňová linka pro neslyšící (poslat SMS)

 

Policie ČR

Obvodní oddělení PČR Hostivice      

Litovická 783/20, 253 01 Hostivice
tel.: 974 882 750, 602 306 452

Obvodní oddělení PČR Hradištko pod Medníkem    

Rajchardov 75, 252 09 Hradištko
tel.: 974 882 700, 727 968 538

Obvodní oddělení PČR Jílové u Prahy 

Husova 256, 254 01 Jílové u Prahy
tel.: 974 867 120

Obvodní oddělení PČR Libčice nad Vltavou

Hřbitovní 735, 252 66 Libčice nad Vltavou
tel.: 974 866 400

Obvodní oddělení PČR Roztoky

ul. 17. listopadu, 252 63 Roztoky
tel.: 233 910 861

Obvodní oddělení PČR Mníšek pod Brdy

nám. F.X. Svobody 27, 252 10 Mníšek pod Brdy
tel.: 974 882 720, 602 306 052, 737 736 581

Obvodní oddělení PČR Řevnice

Nádražní 213, 252 30 Řevnice
tel.: 974 882 740, 602 750 902

Obvodní oddělení Jesenice

Vestecká 1400, 252 42  Jesenice
tel.: 974 882 770, 602 306 494

Městská a obecní policie

Černošice

Kladenská 1151, 252 28 Černošice
tel.: 251 642 153, 606 707 156
email: mestska.policie@mestocernosice.cz

Dobrovíz

Brigádnická 170, Dobrovíz (Kulturní dům, 1. patro)
tel.: 607 048 143, 607 048 144
email: obecnipolicie@dobroviz.cz

Horoměřice

Velvarská 121, Horoměřice
tel.: 220 970 241, 602 266 005, 603 475 375

Hostivice

Jiráskova 187, 253 01 Hostivice
tel.: 220 512 972, 724 022 053
email: mp@hostivice.eu

Chýně

Hlavní 200, 253 03 Chýně
tel.: 725 725 156
email: op@chyne.cz

Jesenice

Budějovická 4, 252 42 Jesenice
tel.: 241 931 809, 775 775 978
email: mestska.policie@mujesenice.cz

Jílové u Prahy

Masarykovo náměstí 22, 254 01 Jílové u Prahy
tel.: 241 952 264, 602 870 513
email: mpolicie@jilove.cz

Koleč – obecní policie pro obec Holubice - kozinec

Koleč 103, 273 29 Koleč
tel.: 725 612 625
email: obecni.policie@kolec.cz

Mníšek pod brdy

Dobříšská 56 , 252 10 Mníšek pod Brdy
tel.: 318 541 938, 737 274 227
email: mestska.policie@mnisek.cz

Průhonice

Květnové náměstí 7, 252 43 Průhonice
tel.: 267 750 129, 721 356 420
email: obecni.policie@pruhonice-obec.cz

Roztoky

ul. 17. Listopadu č. 37, 252 63 Roztoky
tel.: 220 910 468, 602 666 458
email: info@mproztoky.cz

Rudná

Karlovotýnská 425, 252 19 Rudná
tel.: 734 811 811
email: mp@mestorudna.cz

Řevnice

nám. Krále Jiřího z Poděbrad č.p. 64, 252 30 Řevnice
tel.: 775 718 588, 773 837 230
email:  mp.revnice@revnice.cz

Velké Přílepy

Pražská č.p. 45, 25264 Velké Přílepy
tel.: 220 930 595, 731 574 283, 723 187 157
email: obecnipolicie@seznam.cz

Vestec

Vestecká č.p. 3, Vestec, 252 42 Jesenice 
tel.: 313 035 500, 739 156 156
email: info@opvestec.cz

Městský úřad Černošice

 

Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství:

                                                                                                                                                              

Oddělení sociálně právní ochrany dětí     Oddělení sociální pomoci
Oddělení sociální prevence      
Adresa: Václavská 316/12, Praha 2 Adresa: Podskalská 19, Praha 2

 

Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Oddělení se zaměřuje především na ochranu práv dětí, jejich příznivý vývoj a řádnou výchovu. Činnost zahrnuje také ochranu oprávněných zájmů dětí, včetně ochrany jejich jmění a v neposlední řadě směřuje k obnovení narušených funkcí rodiny.

Oddělení sociální prevence

Oddělení se zabývá nezletilými dětmi, které vykazují závadové chování a jednání (např. záškoláctví, útěky z domova, zneužívání návykových látek, nerespektování rodičů, prostituce).

Oddělení sociální pomoci

Oddělení vykonává sociální práci s osobami v nepříznivé sociální situaci nebo takovou situací ohroženými (např. osoby v bytové nebo hmotné nouzi, osoby po ukončení hospitalizace nebo léčby závislostí, osoby bez přístřeší, osoby ve VTOS či VV apod.) Zajišťuje sociální poradenství, pomáhá při vyřízení dávek, hledání bydlení, zaměstnání, zprostředkování a zajištění sociálních a návazných služeb aj. Vykonává funkci romského poradce a veřejného opatrovníka.

 

Kontakty na sociální pracovníky  
Sociální pracovník pro Černošicko: 221 982 249
Sociální pracovník pro Jesenicko, Jílovsko a Mníšecko: 221 982 222
Sociální pracovník pro Hostivicko a Roztocko: 221 982 123
Sociální kurátor: 221 982 208

 

Sociální pracovníci pověřených úřadů

Hostivice

Bc. Petra Vondráková
tel.: 220 397 140
email: vondrakova@hostivice.eu

Jesenice

Miroslav Mach, DiS.
tel.: 241 021 723
email: miroslav.mach@mujesenice.cz

Mgr. Dita Zemanová
tel.: 226 805 951
email: dita.zemanova@mujesenice

Jílové u Prahy

Bc. Hana Kýhosová
tel.: 722 954 875
email: socialnipracovnice@jilove.cz

Mníšek pod Brdy

Bc. Lukáš Říha
tel.: 318 541 910, 739 735 447
email: lukas.riha@mnisek.cz

Roztoky

Ing. Kateřina Lukášová
tel.: 220 400 229
email: lukasova@roztoky.cz

Úřad práce

Kontaktní pracoviště Praha-západ:
Dobrovského 1278/25
170 00 Praha 7 - Letná
tel.: 950 152 111
www.uradprace.cz

 

Úřední hodiny:  
Pondělí, středa 8:00 – 12:00          13:00 – 17:00
Úterý, čtvrtek, pátek 8:00 – 11:00  

 

 

 

 


Vyřizuje žádosti o dávky pro osoby se zdravotním postižením, tj. žádost o příspěvek na mobilitu, žádost o příspěvek na péči, žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku, žádost  o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením, dále žádosti o dávky hmotné nouze, tj. žádost o příspěvek na živobytí, žádost o doplatek na bydlení, žádost o okamžitou mimořádnou pomoc a žádosti o dávky státní sociální podpory, tj. žádost o rodičovský příspěvek, žádost o přídavek na dítě, žádost o příspěvek na bydlení, žádost o porodné, žádost o pohřebné, žádost o dávky pěstounské péče.

Zajišťuje zprostředkování zaměstnání, evidenci uchazečů a zájemců o zaměstnání. Rozhoduje o přiznání podpory v nezaměstnanosti a o její výši.

Okresní správa sociálního zabezpečení

Sokolovská 855/225
190 00 Praha 9
tel.: 284 005 301
www.cssz.cz

Vyřizuje dávky důchodového pojištění (invalidní, starobní, sirotčí a vdovské/vdovecké důchody) a nemocenského pojištění (nemocenské, ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství, otcovská a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství).

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Pohled na Černošice z Kazína