Černošice
Černošice

Dokumenty a legislativa

www.uradprace.cz - na odkazu naleznete informace z Úřadu práce k jednotlivým sociálním dávkám, formuláře žádostí, postup při ztrátě zaměstnání, hledání nového zaměstnání apod.

www.ochrance.cz - odkaz na ombudsmanku (veřejná ochránkyně práv) – Anna Šabatová – pomáhá chránit osoby před jednáním úřadů a dalších institucí, pokud je toto jednání v rozporu s právem nebo jsou úřady nečinné.

www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108 - odkaz na zákon o Sociálních službách

www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-505 - odkaz na vyhlášku, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách – obsahuje informace k hodnocení základních životních potřeb při posuzování příspěvku na péči, rozsah poskytovaných úkonů jednotlivých sociálních služeb, maximální výši úhrad za poskytování sociální služby apod.

www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-329 - odkaz na zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-388 - odkaz na vyhlášku o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením – obsahuje seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, průkazy pro osoby se zdravotním postižením (TP, ZTP, ZTP/P), zdravotní stavy rozhodné pro přiznávání průkazů OZP

www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-111 - odkaz na zákon o pomoci v hmotné nouzi

www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372 - odkaz na zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

www.prukaz-ztp.cz - na odkazu naleznete informace k průkazům osob se zdravotním postižením (TP, ZTP, ZTP/P)

www.pecujdoma.cz - odkaz obsahuje informace pro pečující osoby, naleznete zde užitečná videa a návody, informace ke kurzům a pořádaným akcím, literaturu apod.

http://poradimesi.cz/pece/pecujici-osoba-jaka-ma-prava-povinnosti/ - odkaz obsahuje informace pro osoby, které se rozhodly pečovat o blízkou osobu, najdete zde informace k zajištění péče, kdo je pečující osoba a asistent sociální péče, práva, výhody a povinnosti pečující osoby apod. 

http://nevypustdusi.cz/ - odkaz na neziskovou organizaci, která se věnuje tématice duševního zdraví, stránky obsahují informace k této problematice, seznam dostupných služeb pro osoby s duševními potížemi apod.

www.osobniasistence.cz - na odkazu naleznete informace k osobní asistenci, ošetřování dekubitů a hospicové péči

www.dobrovolnik.cz - na odkazu je možné dohledat aktuální nabídku dobrovolnictví a také zadat poptávku po dobrovolníkovi

www.navstevypotme.cz - odkaz na nevidomé dobrovolníky, kteří navštěvují seniory v jejich domácím prostředí, tráví s nimi volný čas dle jejich potřeb a přání

www.jeziskovavnoucata.cz/prani/darek?type=2 – odkaz na projekt Českého rozhlasu, ve kterém dárce plní přání konkrétnímu seniorovi v domově

www.alzheimer.cz - na odkazu najdete informace k Alzheimerově chorobě, kurzům a akcím, péči o osoby s touto chorobou, publikace apod.

asociacehospicu.cz/hospice-v-cr - odkaz na asociaci poskytovatelů hospicové paliativní péče, na kterém naleznete informace k hospici, hospicové péči apod.

www.umirani.cz- na odkazu naleznete informace a rady pro osoby pečující o vážně nemocné či umírající, články k této problematice, adresář služeb, internetovou poradnu apod.

Logo OPZ

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie