Černošice
Černošice

Městská policie


Tel: 606 707 156

Služba MP Černošice

724 060 620

605 255 450


 Působnost v okolních obcích:

Dobřichovice Karlík Kosoř
Třebotov Řitka  

 

Služebna Městské policie ČernošiceSlužebna Černošice

Kladenská 1151 
252 28 Černošice

Tel: 251 642 153
Hlídka: 606 707 156
Fax: 251 642 153
Bezplatná linka: 158
Email: mestska.policie@mestocernosice.cz

Z činnosti městské policie

Zákony
Ostatní dokumenty
Stanoviska MV ČR vztahující se k činnosti obecní policie
SPOLUPRACUJEME

Městská policie Černošice je vybavena defibrilátorem a všichni strážníci jsou vyškoleni k poskytování první pomoci.

Městská policie Černošice je vybavena defibrilátorem a všichni strážníci jsou pravidelně proškolováni k poskytování první pomoci.

 

Aktuální informace:

Za tuto stránku odpovídá Otmar Klimsza