Černošice
Černošice

Děti

Základní umělecká škola

Ludmila Plzáková - ředitelka 
Střední 403, 252 28 Černošice
Tel. 251 641 480 
E-mail: zus.cernosice@seznam.cz  
Web: www.zuscernosice.cz www.facebook.com/zuscernosice
 

Rodiče dětem - Černošice, z.s.

Střední 403, 252 28 Černošice
Předsedkyně: Magdaléna Voldřichová
 
Spolek Rodiče dětem - Černošice, z.s. působí při ZUŠ Černošice již od roku 1992 a jeho hlavní nosnou myšlenkou je poskytnout prostor žákům, absolventům, rodičům, přátelům a podporovatelům ZUŠ Černošice a umožnit tak rozrůstání a obohacování komunity kolem základní umělecké školy. Spolek si klade za cíl prohlubovat vztah žáků k uměleckým aktivitám např. exkurzemi a doprovodnými aktivitami k výuce, a zároveň pomáhat s organizačním zajištěním akcí pro veřejnost.

 

Mifun - dětský pěvecký sbor

sbormistr Jiří Polívka
Tel. 723 043 985
Web: www.mifun.cz

Základní myšlenkou projektu Mifun je vytvořit zázemí pro vznik malých hudebních skupin, sborů či orchestrů a umožnit dětem rozvíjet jejich hudební talent. Sbor vede zkušený sbormistr Jiří Polívka, který dětem umožní spolupracovat i s profesionály, a to i ze zahraničí.
 

TUTTE LE NOTE, dětský pěvecký sbor

Střední 403, 252 28  Černošice

Umělecký vedoucí: Martin Vydra
Sbormistryně: Ludmila Plzáková, Zora Strnadová
Tel.: 739 352 614
Web: www.tuttelenote.czwww.facebook.com/tuttelenotesbor
E-mail: tuttelenote@gmail.com

Profesionálně vedený sbor v rámci základní umělecké školy, který se pravidelně účastní atraktivních vystoupení a soutěží. Soubor působí v regionu Dolního Poberounčí od roku 1984 (dříve Chorus Angelus) a přispívá k rozvoji hudebního talentu zdejších dětí. Zápis nových dětí probíhá v době zkoušek.

Pavel Hokr - hudební škola

Tel: 608 745 262, 608 745 297 (Pavel Hokr)
Email: info@pavelhokr.cz
           pavelhokr@centrum.cz
Web: www.pavelhokr.cz

Nabízíme výuku na hudební nástroje - klavír, kytara (elektrická i akustická), flétna. Výuka probíhá v ZŠ Černošice-Mokropsy a v ZŠ Komenského, nebo učitelé dochází k dětem domů. Cílem je naučit se zahrát si pro radost. Při výuce děti hrají hlavně písničky, kterí znají a které si samy vyberou.
 

JUNÁK - český skaut, středisko Černošice, z.s.

V Horce 178, 252 28 Černošice
Ing. Petr Wolf (vedoucí střediska)
Tel.: 604 363 481 
Email: wlk@email.cz 
Web: www.skauticernosice.rajce.idnes.cz
Web: www.skaut.cz

Jsme občanské sdružení, jehož náplní je práce s mládeží. Naším posláním je nejenom zaplnit volný čas dětí, ale snažíme se podporovat všeobecný rozvoj osobnosti mladých lidí. Činnost našeho střediska se skládá ze čtyř okruhů. Jednak je to pravidelná práce s mladými, kteří jsou řádně registrováni v naší organizaci (platí členské příspěvky), dále pravidelné setkávání s předškolními dětmi a jejich rodiči, jednorázové akce pro ostatní mládež a veřejnost (případně rodiče dětí), a třetí okruh - ve spolupráci s okresní radou Junáka.
 

T.J. Sokol Černošice

Fügnerova 263, 252 28 Černošice
Tel. správce: 608 261 124, 608 075 447 
Email: info@mestocernosice.cz  
Web: www.sokolcernosice.cz

Pravidelná cvičení pro děti, mládež, dospělé i seniory;
Sportovní a společenské akce pro členy i veřejnost;
Sportovní areál s tělocvičnou, antukovým kurtem, víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem a zahradou. Areál je oplocen a vybaven sportovním nářadím, náčiním i netradičními pomůckami;
Možnost pronájmu tělocvičny, antukového kurtu, hřiště s umělým povrchem i zahrady.

 

Mateřské centrum Mraveniště Černošice, z.s.

Černošice, Komenského 2018 (naproti kostelu)
Tel.: 736 766 198 (Barbora Kružel)
E-mail: mraveniste@seznam.cz
Web: www.mcmraveniste.cz

Mateřské centrum Mraveniště je klub určený k setkávání dětí předškolního věku a těch, kteří o ně pečují. Scházíme se v komunitním centru MaNa v Černošicích (Komenského ul.čp.2018 - naproti kostelu).

 

Klub 412 

Modlitabna Církve bratrské, Hradecká 2192, 252 28 Černošice
Tel.: 725 317 019 (Aleš Hubáček),  725 317 019 (Filip Trezzi)
E-mail: cb.klub.412@gmail.com
Web: www.412.cz

Dětský klub založený na podobných základech jako jsou třeba skauti určený pro žáky z prvních až pátých tříd. Děti se scházejí v modlitebně Církve bratrské každý pátek od 16 hodin do 17:30.  Cílem klubu je dát dětem z Černošic a okolí možnost rozvíjet se v kruhu kamarádů, zažít při tom spoustu legrace, zábavy a současně dát i příležitost seznámit se s poselstvím Bible.  Během školního roku je naplánováno pár přespávaček, výletů a dalších akcí, přibližně jednou za měsíc jsou plánovány sobotní výpravy pro děti i rodiče.

 

Dorost Černošice

Modlitebna Církve bratrské, Hradecká 2192, 252 28 Černošice
Tel.: 777 184 857 (Lukáš Grulich)
E-mail: dorost.cernosice@gmail.com
Web: www.dorost-cernosice.cz

Zveme na křesťanský outdoorový klub pro všechny kluky a holky ve věku od 10-15 let. Našim cílem je poznávat Bibli zábavně a srozumitelně formou zážitků. Součástí každé schůzky je akční část, ve které rozvíjíme pohybové aktivity, práci v týmu a zálesácké dovednosti. Pořádáme bitvy se štíty a papírovými koulemi. Scházíme se každý pátek od 17,15-19h a přes rok vyrážíme na výpravy za dobrodružstvím. Těšíme se na vás.

 

Minidílna Šikulky

Měsíční 1798, 252 28  Černošice
Ing. Lucie Müllerová
Tel.: 724 735 546
E-mail: minidilnasikulky@gmail.com
Web: www.tvorive.estranky.cz

Pravidelné a mimořádné výtvarné dílny pro děti, večerní kurzy tvoření pro dospělé.
 

Model klub Černošice

Vrážská 1004, 252 28 Černošice
Kontaktní osoba: Lumír Apeltauer
Tel. 251 643 091, 605 545 615 
E-mail: l.apeltauer@volny.cz 

Zveme všechny zájemce o modelářství, letecké a plastikové. Stavíme modely letadel, vrtulníků a bojové techniky.
 

Sdružení S dětmi a pro děti

Vrážská 1004, 252 28 Černošice
Kontaktní osoba: Lumír Apeltauer
Tel. 251 643 091, 605 545 615 
E-mail: l.apeltauer@volny.cz
 

PohodArt - keramika pro všechny od 5 do 150 let

Kontaktní osoba: Bc. Magdalena Capková
E-mailcapkova.magdalena@seznam.cz
Web: www.pohodart.cz

Keramika se koná v soukromé keramické dílně v Sadové ulici. Rozvoj kreativity, zručnosti a výtvarného citu, zážitek z vlastní nečekané tvorby a relax při práci se zemitým materiálem, to vše zažijete pod vedením zkušené lektorky výtvarnice. 

 

Nevers - skupina historického šermu

Mánesova 1955
252 28 Černošice
Kontaktní osoba: Tomáš Kopačka
Tel.: 603 792 086
E-mail: tomas.kopacka@nevers.cz
Web: www.nevers.cz

 

Muzikula - hudební kurzy a kroužky

Alešova 769, 252 28 Černošice
Kontaktní osoba: PhDr. Anežka Šubrová
Tel.: 775 309 166
Email: muzikula@gmail.com
Web: www.muzikula.cz

 

Středisko volného času Ottománek

Jitřní 2283, Černošice
Ředitelka: Vladimíra Ottomanská
Tel.: 603 745 576
Email: info@ottomanek.cz
Web: www.ottomanek.cz

SVČ Ottománek nabízí od školního roku 2015/16 pravidelné kroužky pro děti i dospělé z oblasti sportu a výtvarné výchovy. Svoji nabídku stále rozšiřuje o další aktivity - vaření, fotografování, plavání, hudební přípravku. Kromě pravidelných kroužků organizuje pro děti i dospělé jednorázové akce s nejrůznější tematikou - andělskou keramiku, výstavy, sportovní dny, dále pobytové i příměstské tábory s nejrůznějším zaměřením. Cílem SVČ je v Černošicích budovat místo ke smysluplnému trávení času všech generací.
 


Vybrané spolky v okolních obcích

Rodinné centrum Fabiánek, o. s. 

Rodinné centrum Fabiánek
Lomená 159 (budova ZUŠ, 1. patro)
Dobřichovice, Praha – západ

Web: www.rcfabianek.estranky.cz
E-mail: rcfabianek@seznam.cz

Dobrovolné občanské sdružení Rodinné centrum Fabiánek je nezisková organizace, která nabízí program pro celé rodiny, především pro děti předškolního věku a jejich rodiče.
Hlavním cílem našeho sdružení je sloužit jako místo pro setkávání rodin a navazování nových kontaktů a přátelství. V RC Fabiánek nabízíme kroužky pro děti od batolat po předškoláky i kurzy pro rodiče, dále pořádáme mimořádné akce pro celé rodiny. Naši činnost orientujeme třemi směry: podporujeme komunikaci v rodině napříč generacemi, podněcujeme občanskou sounáležitost k Dobřichovicím a jejich okolí a snažíme se rozvíjet environmentální povědomí (zaměřujeme se na environmentální výchovu předškolních dětí).
Jsme členem Sítě mateřských center a jsme zapojeni do kampaně Celé Česko čte dětem.
 

Rodinné centrum Leťánek, o.s.

V Chaloupkách 36, Lety
Ing. Markéta Huplíková - program centra
Tel.: +420 603 293 139 
Web: www.letanek.cz
E-mail: info@letanek.cz

Jsme neziskovou organizací nabízející aktivity pro celé rodiny: děti, rodiče, babičky i dědečky - formou nejrůznějších kroužků pro děti (Jóga pro děti, Tanečky, Zpívání, Angličtina, Tvoření, Batolata v akci aj.), dospělé (Jóga, Pilates, Angličtina, Němčina, Italština, cvičení seniorů, aj.) i těhotné maminky. Pořádáme společenské akce (např. Pohádkový les, karnevaly, besídky, aj.), odborné semináře pro rodiče (výchova, zdraví a psychologie osobního i rodinného života, např. Respektovat a být respektován, Montessori doma, Emoční inteligence, aj.) a besedy se zajímavými osobnostmi (spisovatelé, historici, cestovatelé, umělci, aj.) Těšíme se na setkání i s Vámi!

 

 

 

  

Za tuto stránku odpovídá P. Blaženín

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie