Černošice
Černošice

Z historie Dolních Mokropes III.

V minulém čísle Informačního listu jsme si povídali o rolnickém spolku Přemysl pod Kazínem, který před rokem 1848 založil pokrokový sedlák Karel Zdeborský. Další organizací, která se nesmazatelně zapsala do historie Dolních Mokropes, byla Tělocvičná jednota Sokol.

Protože Dolní Mokropsy byly původně součástí Horních Mokropes – dnes Všenor, byla jednota Sokol založena právě tam, a to 20. prosince 1892. Po roce l9l9 pak byla zřízena pobočka v Dolních Mokropsech. Samostatná jednota zde začala vyvíjet činnost l. l. l92l. V roce l93l vznikla samostatná tělovýchovná jednota také na Vráži, která byla součástí Mokropes. Obě jednoty měly velmi aktivní divadelní odbory. V roce l930 získal Sokol Mokropsy koncesi na provozování biografu. Od založení dolnomokropeské jednoty, až do zastavení činnosti za německé okupace, cvičily všechny složky v sále restaurace U Pokorných. Po 2. světové válce až do roku l950 se cvičilo v tělocvičně místní školy. V tomto roce byla na zahradě statku Dlouhých zprovozněna sokolovna postavená dobrovolnou prací členů jednoty. Sokolovna měla cvičební sál s jevištěm, předsálí a předsíň. Užívali ji hasiči, fotbalisté a ostatní spolky, pořádaly se zde plesy i divadelní představení. Po roce l948 byli pracovníci Sokola vytlačováni ze svých funkcí komunisty, zájem občanů upadal a finanční situace byla neřešitelná. Nedokončená stavba sokolovny chátrala. Podle přípisu ONV Praha ze 7. l0. l948 byli do vedení Sokola dosazeni členové KSČ a z jednot byli vyloučeni někteří členové. Byl to trest za chování Sokolů při sletovém průvodu (naprosté ticho před hlavní tribunou, na které seděl prezident Gottwald) a o pohřbu prezidenta Dr. Beneše. Všechny dřívější sportovní svazy byly začleněny do České obce sokolské. Mokropeská sokolovna včetně hřiště „přešla“ do správy národního podniku Fruta (zpracovatel ovoce a zeleniny) a v roce l95l byly jednoty Černošic a Mokropes dle všeobecných směrnic změněny na Závodní sokolskou jednotu Fruta Černošice. V roce l963 předal Místní národní výbor Černošice celý areál mokropeské sokolovny národnímu podniku Geoindustria s tím, že činnost Sokola bude smluvně zajištěna v prostorách tělocvičny. To však nebylo dodrženo. Stavba nebyla udržována a podnik požádal o demoliční výměr, který byl v roce l978 vydán a sokolovna byla bez náhrady zbourána. Situace nebyla vyřešena ani po roce 1989. Tak smutný je konec Sokola Dolní Mokropsy. Podobný osud potkal i Tělocvičnou jednotu Sokol Vráž. Milena Křížová

Žákyně
Rok 1926 – žákyně na VIII. všesokolském sletu na Strahově
Žáci

Rok 1932 – žáci na IX. všesokolském sletu

Ženy
Rok 1938 – ženy se připravují na X. všesokolský slet

Muži
Rok 1948 – muži před šatnami strahovského stadiónu při XI. sletu

Náčelnice Slepičková
Rok 1948 – náčelnice sestra Slepičková

Sokolovna
Rok 1950 – staveniště sokolovny v Mokropsech 

Za tuto stránku odpovídá P. Blaženín

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie