Černošice
Černošice

Platné

Územní plán, regulační plány, územní studie a referenda platná na území města Černošice


Územní plán

Zastupitelstvo města Černošice na svém zasedání dne 6. 3. 2024 vydalo usnesením č. Z/13/1/2024 Změnu č. 6B územního plánu Černošice jako opatření obecné povahy č. 1/2024.

Změna č. 6B nabyla účinnosti 12. 4. 2024.

 

Úplné znění po změně č. 1, 2, 3A, 3B, 4, 5, 6A a 6B územního plánu Černošice

Změna č. 6B územního plánu Černošice

Změna č. 6A územního plánu Černošice

 
Změna č. 3A územního plánu Černošice byla vydána usnesením zastupitelstva č. Z/27/2/2022 dne 24.2.2022 jako opatření obecné povahy č. 1/2022. Změna č. 3A územního plánu Černošice a Úplné znění územního plánu Černošice po vydání změny č. 3A, 4 a 5 je doručováno  veřejnou vyhláškou vyvěšenou dne 17.3.2022. Změna nabývá účinnosti dnem doručení (patnáctým dnem po vyvěšení) změny územního plánu a úplného znění, t.j.  1.4.2022.
 Změna č. 4 územního plánu Černošice byla vydána usnesením zastupitelstva č. Z/27/3/2022 dne 24.2.2022 jako opatření obecné povahy č. 2/2022. Změna č. 4 územního plánu Černošice a Úplné znění územního plánu Černošice po vydání změny č. 3A, 4 a 5 je doručováno  veřejnou vyhláškou vyvěšenou dne 17.3.2022. Změna nabývá účinnosti dnem doručení (patnáctým dnem po vyvěšení) změny územního plánu a úplného znění, t.j.  1.4.2022.
Změna č. 5 územního plánu Černošice byla vydána usnesením zastupitelstva č. Z/23/5/2021 dne 9. 9. 2021 jako opatření obecné povahy č. 1/2021. Změna č. 5 územního plánu Černošice a Úplné znění územního plánu Černošice po vydání změny č. 3A, 4 a 5 je doručováno  veřejnou vyhláškou vyvěšenou dne 17.3.2022. Změna nabývá účinnosti dnem doručení (patnáctým dnem po vyvěšení) změny územního plánu a úplného znění, t.j.  1.4.2022.               

Zastupitelstvo města Černošice na svém zasedání dne 20. 4. 2023 vydalo usnesením  č. Z/5/2/2023 Změnu č. 3B územního plánu Černošice jako opatření obecné povahy č. 1/2023. Změna č. 3B územního plánu Černošice nabyla účinnosti 20.5.2023.

                                                                 

Zprávy o uplatňování územního plánu

Zpráva o uplatňování územního plánu Černošice za období 11/2010 – 11/2016 byla schválena usnesením zastupitelstva č. Z/19/5/2017 dne 25.1.2017. Součástí Zprávy byly Pokyny prozpracování Změny č. 2 územního plánu Černošice.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Černošice za období 12/2016 – 4/2021 byla schválena usnesením zastupitelstva č. Z/22/3/2021 dne 14.7.2021. Součástí Zprávy je obsah Změny č. 6 územního plánu Černošice, která bude v souladu s § 55a stavebního zákona pořizována zkráceným postupem. Zastupitelstvo města Černošice rozhodlo usnesením č. Z/2/10/2022 z 30.11.2022 o rozdělení Změny č. 6 územního plánu Černošice na dvě dílčí změny - Změnu č. 6A a Změnu č. 6B.

Regulační plány

Černošice Regulační plán Akátová
Černošice Regulační plán Javorová
Černošice Regulační plán Na Koutech-východ
Černošice Regulační plán Na Vysoké
Černošice Regulační plán V Lavičkách
Černošice Regulační plán Werichova

Územní studie

 

Do územně plánovacích dokumentací a územních studií je  možné nahlížet v kanceláři odboru územního plánování MěÚ Černošice, Karlštejnská 259, Černošice, v aktuálně platné úřední hodiny, v jinou dobu po telefonické dohodě na tel. 221 982 515.

Referendum

Zastupitelstvo města Černošice rozhodlo v roce 2012 o konání místního referenda, které se týkalo územního rozvoje Černošic. Místní referendum bylo vyhlášeno z důvodu zjištění názorů občanů na další rozšiřování zastavěnosti území města a na případnou další zastavitelnost vybraných lokalit. Referendum se týkalo těchto lokalit: 1. území mezi Černošicemi a Radotínem. 2. Habřiny a 3. Na Koutech a K Dubu. Otázka položená v místním referendu zjednodušeně zněla: Souhlasíte s tím, aby celé území Radotínská, Habřiny, Na Koutech a K Dubu, bylo v územním plánu Černošice zachováno jako území, které není zastavitelnou plochou, kromě staveb dopravní a technické infrastruktury?  Referendum se uskutečnilo ve dnech 12. - 13. 10. 2012. V referendu hlasovalo 1769 oprávněných osob, bylo odevzdáno 1722 platných hlasů, pro „ano" bylo odevzdáno 1383 hlasů, pro „ne" bylo odevzdáno 294 hlasů a celkem 45 osob se zdrželo hlasování. Věcné a časové dopady rozhodnutí v místním referendu jsou závislé na účasti oprávněných osob a na výsledku hlasování. Rozhodnutí v místním referendu je platné, jestliže se ho účastnilo alespoň 35 % oprávněných osob. Platné referendum lze v téže věci opakovat, resp. návrh na konání takového referenda lze podat po 24 měsících. Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a alespoň 25 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob. Závazné je pro zastupitelstvo obce. Závazné rozhodnutí v místním referendu zavazuje to té doby, než bude změněno novým referendem.

Místní referendum bylo platné a závazné. Po dobu závaznosti referenda, nemůže zastupitelstvo změnit územní plán tak, aby v území Radotínská, Habřiny, Na Koutech a K Dubu byly vymezeny zastavitelné plochy.

Podrobné informace o konání referenda v roce 2012

Za tuto stránku odpovídá K. Zvěrevová

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie