Černošice
Černošice

Platné

Územní plán, regulační plány, územní studie a referenda platná na území města Černošice


Územní plán

aktuální znění územního plánu:

Úplné znění Územního plánu Černošice po vydání Změny č. 1  a Změny č. 2
                                                                 

Zprávy o uplatňování územního plánu

Zpráva o uplatňování územního plánu Černošice za období 11/2010 – 11/2016 byla schválena usnesením zastupitelstva č. Z/19/5/2017 dne 25.1.2017. Součástí Zprávy byly Pokyny prozpracování Změny č. 2 územního plánu Černošice.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Černošice za období 12/2016 – 4/2021 byla schválena usnesením zastupitelstva č. Z/22/3/2021 dne 14.7.2021. Součástí Zprávy je obsah Změny č. 6 územního plánu Černošice, která bude v souladu s § 55a stavebního zákona pořizována zkráceným postupem.

Regulační plány

Černošice Regulační plán Akátová
Černošice Regulační plán Javorová
Černošice Regulační plán Na Koutech-východ
Černošice Regulační plán Na Vysoké
Černošice Regulační plán V Lavičkách
Černošice Regulační plán Werichova

Územní studie

 

Do územně plánovacích dokumentací a územních studií je  možné nahlížet v kanceláři odboru územního plánování MěÚ Černošice, Karlštejnská 259, Černošice, v aktuálně platné úřední hodiny, v jinou dobu po telefonické dohodě na tel. 221 982 515.

Referendum

2012

Stavební uzávěra

Opatření obecné povahy č.1/2020

 
Za tuto stránku odpovídá H. Ušiaková

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Architektura v Černošicích