Černošice
Černošice

Platné

Územní plán, regulační plány, územní studie a referenda platná na území města Černošice


Územní plán

Zastupitelstvo města Černošice na svém zasedání dne 2. 11. 2023 vydalo usnesením  č. Z/10/1/2023 Změnu č. 6A územního plánu Černošice jako opatření obecné povahy č. 2/2023.

Změna č. 6A nabyla účinnosti 22.11.2023

Úplné znění územního plánu Černošice po změně č. 1, 2, 3A, 3B, 4, 5, 6A

Změna č. 6A územního plánu Černošice

 
Změna č. 3A územního plánu Černošice byla vydána usnesením zastupitelstva č. Z/27/2/2022 dne 24.2.2022 jako opatření obecné povahy č. 1/2022. Změna č. 3A územního plánu Černošice a Úplné znění územního plánu Černošice po vydání změny č. 3A, 4 a 5 je doručováno  veřejnou vyhláškou vyvěšenou dne 17.3.2022. Změna nabývá účinnosti dnem doručení (patnáctým dnem po vyvěšení) změny územního plánu a úplného znění, t.j.  1.4.2022.
 Změna č. 4 územního plánu Černošice byla vydána usnesením zastupitelstva č. Z/27/3/2022 dne 24.2.2022 jako opatření obecné povahy č. 2/2022. Změna č. 4 územního plánu Černošice a Úplné znění územního plánu Černošice po vydání změny č. 3A, 4 a 5 je doručováno  veřejnou vyhláškou vyvěšenou dne 17.3.2022. Změna nabývá účinnosti dnem doručení (patnáctým dnem po vyvěšení) změny územního plánu a úplného znění, t.j.  1.4.2022.
Změna č. 5 územního plánu Černošice byla vydána usnesením zastupitelstva č. Z/23/5/2021 dne 9. 9. 2021 jako opatření obecné povahy č. 1/2021. Změna č. 5 územního plánu Černošice a Úplné znění územního plánu Černošice po vydání změny č. 3A, 4 a 5 je doručováno  veřejnou vyhláškou vyvěšenou dne 17.3.2022. Změna nabývá účinnosti dnem doručení (patnáctým dnem po vyvěšení) změny územního plánu a úplného znění, t.j.  1.4.2022.               

Zastupitelstvo města Černošice na svém zasedání dne 20. 4. 2023 vydalo usnesením  č. Z/5/2/2023 Změnu č. 3B územního plánu Černošice jako opatření obecné povahy č. 1/2023. Změna č. 3B územního plánu Černošice nabyla účinnosti 20.5.2023.

                                                                 

Zprávy o uplatňování územního plánu

Zpráva o uplatňování územního plánu Černošice za období 11/2010 – 11/2016 byla schválena usnesením zastupitelstva č. Z/19/5/2017 dne 25.1.2017. Součástí Zprávy byly Pokyny prozpracování Změny č. 2 územního plánu Černošice.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Černošice za období 12/2016 – 4/2021 byla schválena usnesením zastupitelstva č. Z/22/3/2021 dne 14.7.2021. Součástí Zprávy je obsah Změny č. 6 územního plánu Černošice, která bude v souladu s § 55a stavebního zákona pořizována zkráceným postupem. Zastupitelstvo města Černošice rozhodlo usnesením č. Z/2/10/2022 z 30.11.2022 o rozdělení Změny č. 6 územního plánu Černošice na dvě dílčí změny - Změnu č. 6A a Změnu č. 6B.

Regulační plány

Černošice Regulační plán Akátová
Černošice Regulační plán Javorová
Černošice Regulační plán Na Koutech-východ
Černošice Regulační plán Na Vysoké
Černošice Regulační plán V Lavičkách
Černošice Regulační plán Werichova

Územní studie

 

Do územně plánovacích dokumentací a územních studií je  možné nahlížet v kanceláři odboru územního plánování MěÚ Černošice, Karlštejnská 259, Černošice, v aktuálně platné úřední hodiny, v jinou dobu po telefonické dohodě na tel. 221 982 515.

Referendum

Zastupitelstvo města Černošice rozhodlo v roce 2012 o konání místního referenda, které se týkalo územního rozvoje Černošic. Místní referendum bylo vyhlášeno z důvodu zjištění názorů občanů na další rozšiřování zastavěnosti území města a na případnou další zastavitelnost vybraných lokalit. Referendum se týkalo těchto lokalit: 1. území mezi Černošicemi a Radotínem. 2. Habřiny a 3. Na Koutech a K Dubu. Otázka položená v místním referendu zjednodušeně zněla: Souhlasíte s tím, aby celé území Radotínská, Habřiny, Na Koutech a K Dubu, bylo v územním plánu Černošice zachováno jako území, které není zastavitelnou plochou, kromě staveb dopravní a technické infrastruktury?  Referendum se uskutečnilo ve dnech 12. - 13. 10. 2012. V referendu hlasovalo 1769 oprávněných osob, bylo odevzdáno 1722 platných hlasů, pro „ano" bylo odevzdáno 1383 hlasů, pro „ne" bylo odevzdáno 294 hlasů a celkem 45 osob se zdrželo hlasování. Věcné a časové dopady rozhodnutí v místním referendu jsou závislé na účasti oprávněných osob a na výsledku hlasování. Rozhodnutí v místním referendu je platné, jestliže se ho účastnilo alespoň 35 % oprávněných osob. Platné referendum lze v téže věci opakovat, resp. návrh na konání takového referenda lze podat po 24 měsících. Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a alespoň 25 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob. Závazné je pro zastupitelstvo obce. Závazné rozhodnutí v místním referendu zavazuje to té doby, než bude změněno novým referendem.

Místní referendum bylo platné a závazné. Po dobu závaznosti referenda, nemůže zastupitelstvo změnit územní plán tak, aby v území Radotínská, Habřiny, Na Koutech a K Dubu byly vymezeny zastavitelné plochy.

Podrobné informace o konání referenda v roce 2012

Za tuto stránku odpovídá K. Zvěrevová

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Foto: Petr Kubín