Černošice
Černošice

Bojanovice


  • Územní plán

Text
Hlavní výkres Malá Lečice a Senešnice
Hlavní výkres Bojanovice
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření Malá Lečice a Senešnice
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření Bojanovice
Základní členění území Malá Lečice a Senešnice
Základní členění území Bojanovice
  • Územní studie

Územní studie lokalita Z13 byla zaregistrována dne 5.11.2014. (Odbor územního plánování nemá tuto dokumentaci k dispozici)
Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na stavebním úřadu v Mníšku pod Brdy, obci Bojanovice a odboru územního plánování MěÚ Černošice.

Stránka byla naposledy aktualizována 30.12.2016.