Černošice
Černošice

Červený Újezd

Územní plán Červeného Újezdu nabyl účinnosti 2.7.2022.
  •  Územní plán

Text
Hlavní výkres
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
Základní členění území

Odůvodnění
Koordinační výkres
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Výkres širších vztahů

 

  •  Regulační plán

Regulační plán Červený Újezd - východ byl vydán v r.2012.
Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na stavebním úřadu v Rudné, obci Červený Újezd a odboru územního plánování MěÚ Černošice.

Stránka byla naposledy aktualizována 14.7.2022.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie