Černošice
Černošice

Petrov

  •   Územní plán

Rozhodnutím Nejvyššího správního soudu č.4Ao6/2011-91 ze dne 12.1.2012  byl územní plán Petrov v části týkající se pozemku parc.č.272/1 k.ú. Petrov u Prahy zrušen.

Obec pořídila Změnu č.1 územního plánu Petrova, která nabyla účinnosti 4.3.2020.

Úplné znění po změně č.1 územního plánu Petrova

Text
Hlavní výkres
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
Základní členění území

 

  •  Územní studie

Územní studii US3-Bohuliby pořizovatel schválil dne 11.6.2012 jako podklad pro rozhodování v území.

  •  Regulační plán

Regulační plán RP1 - Petrov Na Hřebenech nabyl účinnosti 6. října 2018.

Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na stavebním úřadu v Jílovém u Prahy, obci Petrov a odboru územního plánování MěÚ Černošice.

Stránka byla naposledy aktualizována 13.3.2020.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Foto: Petr Kubín

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0