Černošice
Černošice

Roztoky

Územní plán sídelního útvaru Roztoky u Prahy  byl schválen v r. 1995, změna č. 1 byla schválena v r. 2001, změna č. 2 byla schválena v r.2005, změna č.4 byla vydána v r.2017.

  • Územní plán

V současné době se projednává nový územní plán Roztoky. Schválené zadání ze dne 27.1.2016 naleznete zde.

  • Regulační plán

Regulační plán Tiché údolí byl vydán v r. 2010.

Regulační plán Dubečnice nabyl účinnosti 25.11.2016.

Změna č.1 regulačního plánu - Panenská II nabyla účinnosti 18.1.2018.

  • Územní studie

Územní studie veřejných prostranství Roztoky - Žalov byla vydána r.2018.

Územní studie veřejných prostranství Roztoky - Vstup byla vydána r.2018.

Územní studie veřejných prostranství Roztoky - Nábřeží byla vydána r.2018.

Projekt "Územní studie veřejných prostranství Roztoky" byl spolufinancován z  prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj

Irop logo

Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na stavebním úřadu a obci Roztoky u Prahy.

Stránka byla naposledy aktualizována 11.9.2018.