Černošice
Černošice

Roztoky

Úplné znění územního plánu Roztoky po změně č. 1 nabylo účinnosti 10. 12. 2022.

  •  Úplné znění po vydání Změny č. 1 ÚP Roztoky

Text
Hlavní výkres
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
Základní členění území
Výkres koncepce dopravní infrastruktury
Výkres koncepce uspořádání krajiny
Koordinační výkres
Koordinační výkres - koncepce technické infrastruktury
 

  •  Změna č. 1 územního plánu Roztoky

Text - výrok
Hlavní výkres
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
Základní členění území

Text - odůvodnění
Příloha odůvodnění - textová část ÚP Roztoky s vyznačením změn
Výkres širších vztahů
Koordinační výkres
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

 

  •  Územní plán

Text
Hlavní výkres
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
Základní členění území
Výkres koncepce dopravní infrastruktury
Výkres koncepce uspořádání krajiny
Výkres širších vztahů
Koordinační výkres
Koordinační výkres - koncepce technické infrastruktury
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

 

  •  Regulační plán

Regulační plán Tiché údolí byl vydán v r. 2010.

Regulační plán Dubečnice nabyl účinnosti 25.11.2016.

Změna č.1 regulačního plánu - Panenská II nabyla účinnosti 18.1.2018.

  •  Územní studie

Územní studie veřejných prostranství Roztoky - Žalov byla vydána r. 2018.

Územní studie veřejných prostranství Roztoky - Vstup byla vydána r. 2018.

Územní studie veřejných prostranství Roztoky - Nábřeží byla vydána r. 2018.

Územní studie Levý Hradec - Potoky byla vydána r. 2021

Projekt "Územní studie veřejných prostranství Roztoky" byl spolufinancován z  prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj

Irop logo

Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na stavebním úřadu, obci Roztoky u Prahy a  odboru územního plánování MěÚ Černošice.

Stránka byla naposledy aktualizována 17.1.2023.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie