Černošice
Černošice

Tachlovice

Územní plán sídelního útvaruTachlovice byl schválen v r. 1999, změna č. 1 byla schválena v r. 2002, změna č. 2 byla schválena v r. 2004, změna č. 3 byla schválena v r. 2004, změna č. 4 byla schválena v r. 2006, změna č.5 byla vydána v r. 2013. 

Změna č.5 ÚPNSÚ Tachlovice

Text
Hlavní výkres
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
Základní členění území

Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na stavebním úřadu v Rudné a obci Tachlovice.

Stránka byla naposledy aktualizována 30.11.2015.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Autor: Radim Jasek