Černošice
Černošice

Zvole

  •  Územní plán

Územní plán Zvole zahrnující úplné znění po vydání 2. změny nabyl účinnosti 27. 8. 2022.

Text
Hlavní výkres
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
Základní členění území
Výkres koncepce technické infrastruktury

 

  •  Územní studie

Územní studii ÚS1 - Zvole - severozápad pořizovatel schválil dne 21.12.2016 jako podklad pro rozhodování v území.

Územní studii ÚS2 - Zvole - severovýchod pořizovatel schválil dne 15.1.2019 jako podklad pro rozhodování v území.

Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na stavebním úřadu v Jesenici, obci Zvole a odboru územního plánování MěÚ Černošice.

Stránka byla naposledy aktualizována 26.4.2024.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Divadlo Trakař na pouti