Černošice
Černošice

Hvozdnice

Projednávaná územně plánovací dokumentace obce Hvozdnice

Zadání Změny č.1 územního plánu Hvozdnice

 

Návrh Změny č.1 územního plánu Hvozdnice k veřejnému projednání

 

Písemné  připomínky a námitky bylo možné podávat přímo u pořizovatele MěÚ Černošice, odbor územního plánování do 23.7.2019 (včetně).

Pro podání  připomínky nebo námitky je možné použít formuláře, které naleznete zde.

 

                                                                      vyvěšeno: aktuálně není nic zveřejněno

                                           zveřejněno minimálně do:

Stránka byla naposledy aktualizována 22.6.2020.