Černošice
Černošice

Hvozdnice

Projednávaná územně plánovací dokumentace obce Hvozdnice

Veřejná vyhláška - Veřejné projednání Návrhu změny č.2 územního plánu Hvozdnice

Návrh změny č.2 územního plánu Hvozdnice - text (pro veřejné projednání)

Tabulka vyhodnocení předpokládaných důsledků vymezení ploch změn na ZPF

Písemné  připomínkynámitky je možné podávat přímo u pořizovatele MěÚ Černošice, odbor územního plánování do 3.8.2021 (včetně).

 

                                                                      vyvěšeno: 17.6.2021

                                           zveřejněno minimálně do: 3.8.2021

Stránka byla naposledy aktualizována 17.6.2021.