Černošice
Černošice

Řevnice

Projednávaná územně plánovací dokumentace města Řevnice

Proces pořízení nového Územního plánu Řevnice

Zadání územního plánu Řevnice bylo  schváleno dne 15.9.2014.  Na základě schváleného zadání zpracoval Ing. arch. Pavel Hnilička, ČKA 03 126 Návrh územního plánu Řevnice. Společné jednání dotčených orgánů, krajského úřadu a sousedních obcí o Návrhu územního plánu Řevnice se konalo 14.6.2016. Veřejné projednání  Návrhu územního plánu Řevnice se konalo 15.1.2018. Podle vyhodnocení výsledků projednání byl návrh územního plánu upraven.  Upravený návrh se bude v rozsahu těchto úprav projednávat na opakovaném veřejném projednání. Opakované veřejné projednání Návrhu územního plánu Řevnice se bude konat v úterý 7. září 2021 od 18:00 hodin v KINO ŘEVNICE, Opletalova 89, Řevnice (viz. Veřejná vyhláška - Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání a doručení Návrhu územního plánu Řevnice).

Návrh územního plánu Řevnice pro opakované veřejné projednání s vyznačením měněných částí
Grafická část
Návrh územního plánu Řevnice pro opakované veřejné projednání se zapracovanými změnami
Grafická část
Odůvodnění

 

Písemné námitky a připomínky se podávají přímo u pořizovatele MěÚ Černošice, odbor územního plánování do 14.9.2021 včetně.  Námitky, připomínky i stanoviska dotčených orgánů je možné uplatnit pouze proti těm částem návrhu územního plánu, které byly po veřejném projednání změněny. Měněné části návrhu, ke kterým lze uplatnit stanoviska, námitky a připomínky, jsou zobrazeny v Návrhu územního plánu Řevnice pro opakované veřejné projednání s vyznačením měněných částí

           

                                                                                vyvěšeno: 2.8.2021

                                            zveřejněno minimálně do: 14.9.2021

Stránka byla naposledy aktualizována 2.8.2021.

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie