Černošice
Černošice

Řevnice

Projednávaná územně plánovací dokumentace města Řevnice

Proces pořízení nového Územního plánu Řevnice

Zadání územního plánu Řevnice bylo  schváleno dne 15.9.2014.  Na základě schváleného zadání zpracoval Ing. arch. Pavel Hnilička, ČKA 03 126 Návrh územního plánu Řevnice. Společné jednání dotčených orgánů, krajského úřadu a sousedních obcí o Návrhu územního plánu Řevnice se konalo 14.6.2016. Veřejné projednání  Návrhu územního plánu Řevnice se konalo 15.1.2018. Opakované veřejné projednání  Návrhu územního plánu Řevnice se konalo 7.9.2021. Podle vyhodnocení výsledků projednání byl návrh územního plánu upraven.  Upravený návrh se bude v rozsahu těchto úprav projednávat na druhém opakovaném veřejném projednání. Druhé opakované veřejné projednání Návrhu územního plánu Řevnice se bude konat ve čtvrtek 12. května 2022 od 18:00 hodin v KINO ŘEVNICE, Opletalova 89, Řevnice (viz.

Návrh územního plánu Řevnice pro druhé opakované veřejné projednání s vyznačením měněných částí
Grafická část
Návrh územního plánu Řevnice pro druhé opakované veřejné projednání se zapracovanými změnami
Grafická část
Odůvodnění
Návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Řevnice pro opakované veřejné projednání dne 7. 9. 2021
Návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Řevnice pro veřejné projednání dne 15. 1. 2018
Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Územního plánu Řevnice pro opakované veřejné projednání dne 7. 9. 2021
Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Územního plánu Řevnice pro veřejné projednání dne 15. 1. 2018

 

Písemné námitky a připomínky se mohly podávat přímo u pořizovatele MěÚ Černošice, odbor územního plánování do 19.5.2022 včetně.  Námitky, připomínky i stanoviska dotčených orgánů je možné uplatnit pouze proti těm částem návrhu územního plánu, které byly po posledním veřejném projednání změněny. Měněné části návrhu, ke kterým lze uplatnit stanoviska, námitky a připomínky, jsou zobrazeny v Návrhu územního plánu Řevnice pro druhé opakované veřejné projednání s vyznačením měněných částí

           

                                                 vyvěšeno: aktuálně není nic zveřejněno

                                            zveřejněno minimálně do:

Stránka byla naposledy aktualizována 23.5.2022.

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Pohled na Černošice z Kazína