Černošice
Černošice

Únětice

Projednávaná územně plánovací dokumentace obce Únětice

Schválené zadání územního plánu Únětice ze dne 9.9.2013 naleznete zde.

 

Návrh územního plánu Únětice pro veřejné projednání

Veřejná vyhláška - přesunutí termínu veřejného projednání Návrhu územního plánu Únětice

 

Návrh územního plánu Únětice - obsah

Návrh územního plánu Únětice - výrok
Výkresy: 
Návrh územního plánu Únětice - odůvodnění
Odůvodnění - příloha 1 - vyhodnocení
Výkresy: 

 

Písemné připomínkynámitky je možné podávat přímo u pořizovatele MěÚ Černošice, odbor územního plánování do 19.5.2021 (včetně).

 

                                                                               vyvěšeno: 18.3.2021

                                                   zveřejněno minimálně do: 19.5.2021

Stránka byla naposledy aktualizována 18.3.2021.