Černošice
Černošice

Objednávání klientů


WEBCALL - objednávání klientů prostřednictvím Internetu

Systém WEBCALL slouží k objednání konkrétního pracoviště, dne a času pro vyřízení příslušné agendy (činnosti) na úřadě.

Upozorňujeme klienty, že jeden termín je určen pro podání jedné žádosti, vyřízení jednoho úkonu (jedné činnosti). Pro podání více žádostí si, prosím, rezervujte odpovídající počet termínů.

Objednat se klient může na některé agendy (činnosti) vyřizované Správním odborem na pracovištích Podskalská 19, Praha 2 a Karlštejnská 259, Černošice a Živnostenským úřadem pracoviště Podskalská 19, Praha 2. Výčet činností, na které se lze objednat, naleznete přímo v objednávkovém systému nebo v popisu činností jednotlivých odděleních Správního odboru, nebo v popisu agend Živnostenského úřadu.

 

pracoviště Podskalská 19, Praha 2

pracoviště Karlštejnská 259, Černošice

OBJEDNÁNÍ

OBJEDNÁNÍ

SLEDOVÁNÍ POŘADÍ VE FRONTĚ

SLEDOVÁNÍ POŘADÍ VE FRONTĚ

vyvolávací zařízení je v přízení na podestě u výtahů

vyvolávací zařízení je v hale před vstupem

 

Při objednání musíte zadat jméno, příjmení a e-mail, na který je Vám při úspěšném založení objednávky zaslán PIN. Zadáním PIN si při příchodu na naše pracoviště vyzvednete pořadový lísteček s přiděleným číslem.

PIN musíte zadat do tiskárny vyvolávacího zařízení nejdříve 15 minut před objednaným časem a nejdéle 15 minut po objednaném čase. Zadáte-li ho dříve, pozdě nebo chybně, systém Vám zahlásí „Neplatný PIN“.

Pokud budete chtít termín zrušit, tak na stránkách Objednávání klientů. Jestliže to není možné, napište v případě agend Správního odboru na e-mail: spravni@mestocernosice.cz v případě Živnostenského úřadu na e-mail: zivnostensky@mestocernosice.cz, nejlépe přeposláním doručeného e-mailu s uvedeným termínem Vaší objednávky.

Za tuto stránku odpovídá R. Haugvic