Černošice
Černošice

Agenda taxislužby

  

 Kde situaci řešit:

Osobní jednání je možné pouze v pondělí, úterý a pátek od 8:30 do 12:00 a středa od 12:30 do 17:00 hodin, doporučujeme objednání zde.

Podskalská 19, Praha 2, správní odbor, 1. patro budovy, kancelář č. 117; osobní přítomnost při podání žádosti není nezbytná, doporučujeme podat žádosti s příslušnými náležitostmi na podatelnu úřadu.

 

 Žádost o vydání průkazu řidiče vozidla taxislužby:

- může být podána u jakéhokoliv dopravního úřadu

- správní poplatek je 500 Kč

- průkaz nelze vyřídit na počkání, jelikož se odesílá do Státní tiskárny cenin, klient si hotový průkaz vyzvedne na úřadě ve lhůtě do 30 dní

K žádosti:

  •  občané třetí země (mimo EU) předloží platný doklad nebo kopii platného dokladu o trvalém, dlouhodobém, přechodném nebo jiném povoleném pobytu,
  •  občané třetí země (mimo EU) doloží pracovní povolení
  •  Je-li žadatelem cizinec, tak k žádosti přiloží výpis z evidence Rejstříku trestů vydané příslušným soudním nebo správním orgánem státu, jehož je státním příslušníkem, a státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů, v jehož příloze jsou tyto informace obsaženy. Nevydá-li takový stát výpis z evidence trestů, přiloží cizinec čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před orgánem nebo notářem tohoto státu.
  • Průkaz je platný a viditelný ve veřejných registrech (Portál dopravy) následující den po jeho převzetí žadatelem na úřadu.

Formulář žádosti zde (42 kB).

 

 Žádost o zařazení (vyřazení) vozidla do evidence vozidel taxislužby

- musí být podána vlastníkem a provozovatelem taxislužby, a to u místně příslušného dopravního úřadu

Formulář žádosti zde.

Zařazena mohou být pouze vozidla kategorie L nebo M1 a vozidlo může být evidováno pouze pro jediného dopravce. Při zařazení se vydává k výpisu z evidence vozidel taxislužby nálepka, kterou musí mít od 1. 1. 2021 všechna vozidla taxislužby.

Správní poplatek za vydání výpisu a nálepky je 500 Kč.

Za tuto stránku odpovídá R. Haugvic

 

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Foto: Petr Kubín

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0