Černošice
Černošice

Agenda taxislužby


Žádost o vydání průkazu řidiče vozidla taxislužby:

- může být podána u jakéhokoliv dopravního úřadu

- správní poplatek je 500 Kč

K žádosti:

  •  občané třetí země (mimo EU) předloží platný doklad nebo kopii platného dokladu o trvalém, dlouhodobém, přechodném nebo jiném povoleném pobytu,
  •  občané třetí země (mimo EU) doloží pracovní povolení
  •  jednu průkazovou fotografii osoby (3,5 x 4,5 cm),
  •  Je-li žadatelem cizinec, tak k žádosti přiloží výpis z evidence Rejstříku trestů vydané příslušným soudním nebo správním orgánem státu, jehož je státním příslušníkem, a státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů, v jehož příloze jsou tyto informace obsaženy. Nevydá-li takový stát výpis z evidence trestů, přiloží cizinec čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před orgánem nebo notářem tohoto státu.

Formulář žádosti zde.

Žádost o zařazení (vyřazení) vozidla do evidence vozidel taxislužby

- musí být podána vlastníkem a provozovatelem taxislužby, a to u místně příslušného dopravního úřadu

Formulář žádosti zde.

Zařazena mohou být pouze vozidla kategorie L nebo M1 a vozidlo může být evidováno pouze pro jediného dopravce. Při zařazení se vydává k výpisu z evidence vozidel taxislužby nálepka, kterou musí mít od 1. 1. 2021 všechna vozidla taxislužby.

Správní poplatek za vydání výpisu a nálepky je 500 Kč.

Kde situaci řešit:

Podskalská 19, Praha 2, správní odbor, 1. patro budovy, kanceláře č. 117 a 118; osobní přítomnost při podání žádosti není nezbytná, doporučujeme podat žádosti s příslušnými náležitostmi na podatelnu úřadu.

Při osobním jednání je nezbytné objednání zde.

Za tuto stránku odpovídá R. Haugvic

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie