Černošice
Černošice

Dovozy vozidel ze zemí EU i mimo EU


Týká se pouze vozidel dovezených ze zemí mimo EU. V rámci dovozu vozidel ze zemí EU se technická způsobilost neschvaluje, jedná se pouze o přeregistraci vozidla.

Technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla schvaluje  obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě  písemné  žádosti. Předtisk žádosti obdržíte u přepážky, žádost nelze podat elektronickou cestou. Příslušná je obec s rozšířenou působností, v jejímž územním  obvodu  má  žadatel pobyt nebo sídlo.

Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla musí obsahovat:

 • Jméno a příjmení (fyzická osoba)
 • Název firmy (právnická osoba)
 • Rodné číslo (fyzická osoba)
 • Identifikační číslo (právnická osoba)
 • Místo trvalého nebo povoleného pobytu (fyzická osoba)
 • Sídlo firmy (právnická osoba)
 • Kontakt : telefon/fax/e-mail.

Údaje o vozidle :

 • druh vozidla
 • kategorie vozidla
 • účel pro který bude vozidlo používáno
 • značka vozidla
 • výrobce vozidla
 • typ vozidla
 • obchodní označení vozidla
 • rok výroby vozidla
 • identifikační číslo vozidla  VIN
 • datum první registrace vozidla v jiném státě
 • ze kterého státu bylo vozidlo do ČR dovezeno
 • datum a podpis žadatele

U vozidla, které nebylo registrováno v jiném státě mimo EU  ( zcela nové vozidlo) musí být žádost  dále doložena:

 • Pokud bylo vozidlu uděleno osvědčení o homologaci typu vozidla ES ( tzv. COC list), tento je zcela dostačujícím dokumentem – technická způsobilost se v tomto případě neschvaluje, pouze se přebírá již schválená technická způsobilost vydaná jiným státem  (v tomto případě je vydání TP bez poplatku). Podmínkou u takového vozidla je plnění emisních předpisů min EURO 6.
 • Pokud již bylo vozidlo zaregistrováno v jiném státě a byla tomuto přidělena registrační značka, k žádosti schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla se přikládá:
  • osvědčení o registraci vozidla v zahraničí (  musí být v zahraničí tato  vozidla již odhlášena z tamního registru vozidel),   
  • technický protokol zkušební stanice nebo pověřené zkušebny pro schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla k provozu na pozemních komunikacích + přílohu k tomuto protokolu,
  • protokol o technické prohlídce  před schválením technické způsobilosti,
  • pokud  se jedná o vozidlo dovezené ze státu mimo EU nutno doložit celní deklaraci,
  • v případě, že nebude  možno technikem STK řádně určit vozidlo – doloží žadatel Výpis technických údajů, který vyplní akreditovaný zástupce výrobce konkrétního vozidla pro Českou republiku
  • v případě, když již bylo vozidlo registrováno v jiném státě a má tzv. COC list, tak  k registraci postačí tento COC list společně s evidenční kontrolou vozidla na STK

U vozidel dovezených z jiného než členského státu Evropské unie musí být žádost dále doložena těmito doklady:

 • dokladem o celním odbavení vozidla
 • technickým protokolem vydaným zkušební stanicí, jedná-li se o vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1 splňující emisní limity ve výfukových plynech podle normy euro 3 jednotlivě dovezené z jiného než členského státu Evropské unie, od jehož první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než 8 let, a nebo jedná-li se o vozidlo kategorie L, O1, O2, T nebo S jednotlivě dovezené z jiného než členského státu Evropské unie, od jehož první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než 8 let, a nebo jedná-li se o vozidlo ostatních kategorií jednotlivě dovezené z jiného než členského státu Evropské unie, od jehož první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než pět let.

Kde situaci řešit:
Podskalská 19, Praha 2, Správní odbor, 1.patro, objednání

                                                                                 Za tuto stránku odpovídá Milan Burian

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Masopust 2014