Černošice
Černošice

Registrace silničních vozidel

  

Vozidlo - zápis nového (dosud neprovozovaného a nikde neregistrovaného) vozidla do registru silničních vozidel

1. Označení - pojmenování

2. Základní informace

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení

5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení

6. Na které instituci lze řešit

7. Kde, s kým a kdy můžete toto řešit

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

11. Elektronická služba, kterou lze využít

12. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

  

 Vozidlo - zápis nového (dosud neprovozovaného a nikde neregistrovaného) vozidla do registru silničních vozidel

 

 1.    Označení - pojmenování

Vozidlo - zápis nového (dosud neprovozovaného a nikde neregistrovaného) vozidla do registru silničních vozidel

 2.  Základní informace

Každý, kdo hodlá provozovat na území České republiky silniční motorové nebo přípojné vozidlo, je povinen toto vozidlo zapsat do registru silničních vozidel u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Výjimkou jsou osoby, jejichž pobyt na území České republiky netrvá déle než 6 měsíců v příslušném kalendářním roce.

 3.  Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastník vozidla (fyzická osoba, fyzická podnikající nebo právnická osoba). Jednat může i provozovatel vozidla se zmocněním vlastníka vozidla (např. v případě leasingu), která má trvalý nebo dlouhodobý pobyt nebo sídlo v ČR nebo se jedná o občana jiného členského státu EU s přechodným pobytem v délce alespoň 6-ti měsíců v kalendářním roce nebo se jedná o osobu, které byl udělen azyl. Jednat může také osoba, kterou k tomuto úkonu zmocní vlastník vozidla. Plná moc musí být písemná a úředně ověřená.

 4.  Jaké jsou podmínky a postup pro řešení

Do registru silničních vozidel lze zapsat nové (dosud neprovozované a nikde neregistrované)  silniční,  motorové a přípojné vozidlo u nějž bylo sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinné ručení) a byla-li při pořízení nového vozidla z jiného členského státu EU zaplacena daň z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu.

 5.  Jakým způsobem můžete zahájit řešení

Podáním písemné žádosti o zápis nového vozidla do registru silničních vozidel České republiky.

 6.  Na které instituci lze řešit

Zápis nového vozidla do registru silničních vozidel ČR řeší kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností v České republice.

 7.    Kde, s kým a kdy můžete toto řešit

Na oddělení evidence vozidel MěÚ Černošice.

  • pracoviště Praha, Podskalská 19, Praha 2 
  • pracoviště Černošice, Karlštejnská 259, Černošice – klienti pouze objednaní
 8.  Jaké doklady je nutné mít s sebou

•  vyplněnou žádost, formulář žádosti je k dispozici na pracovišti MěÚ Černošice a lze ji vyplnit přímo na místě,

•  doklad totožnosti. Fyzická osoba občanský průkaz, podnikající fyzická osoba živnostenský list, právnická osoba výpis z obchodního rejstříku nebo doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu na území ČR, není-li žadatel státním občanem ČR,

•  úředně ověřenou plnou moc k provedení zápisu nového vozidla do registru silničních vozidel udělenou vlastníkem vozidla, vyřizuje-li záležitost zmocněnec a to v případě fyzických osob nebo úředně ověřenou plnou moc, vyřizuje-li záležitost zástupce právnické osoby nevyjmenovaný ve výpisu obchodního rejstříku, udělenou statutárním orgánem právnické osoby,

•  doklad o technické způsobilosti vozidla, kterým je osvědčení o registraci vozidla část II  (tzv. velký technický průkaz) a prohlášení o shodě silničního vozidla (tzv. COC list)

•  zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

 9.  Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Dvojlist formuláře žádosti o zápis nového vozidla do registru silničních vozidel je k dispozici na pracovišti. Případně na stránkách v sekci Formuláře.

 10.  Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Správní poplatek za zápis vozidla do registru silničních vozidel činí:

•  u motocyklu do 50 cm3                   – 300,- Kč,

•  u motocyklu nad 50 cm3                 – 500,- Kč,

•  u jiného motorového vozidla         – 800,- Kč,

•  u přípojného vozidla do 750 kg     – 500,- Kč,

•  u přípojného vozidla nad 750 kg   – 700,- Kč,

•  v případě žadatele, který je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P se správní poplatek za zápis motorového dvoustopého silničního vozidla do registru silničních vozidel po prokázání tímto průkazem neplatí.

Platba správního poplatku se provádí na místě a je podmínkou registrace vozidla. Poplatek je možné rovněž uhradit bankovní kartou, na což je nutno předem upozornit správní orgán.

 11.  Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o zápis změny vlastníka vozidla do registru silničních vozidel nelze řešit prostřednictvím elektronické pošty.

 12.  Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

 

Za tuto stránku odpovídá R. Haugvic

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Autor: Matyáš Paul