Černošice
Černošice

Rezervace registrační značky

 

1. Označení - pojmenování

2. Základní informace

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení

5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení

6. Na které instituci toto řešit

7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

11. Elektronická služba, kterou lze využít

12. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  
 1. Označení - pojmenování

Rezervace registrační značky

 2. Základní informace

Obecní úřad sdělí osobě, která podá žádost o rezervaci registrační značky obsahující vedle obecných podání identifikační číslo silničního vozidla (VIN) nebo výrobní číslo podvozku silničního vozidla, jaká registrační značka bude tomuto vozidlu přidělena, bude-li žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel podána u téhož obecního úřadu do 1 měsíce ode dne podání žádosti o rezervaci, a tuto registrační značku pro vozidlo rezervuje.Je-li podána žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel, obecní úřad vozidlu přidělí již rezervovanou značku a vydá technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla; jinak rezervace registrační značky zaniká.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastník vozidla (fyzická osoba, fyzická podnikající nebo právnická osoba). Jednat může i provozovatel vozidla se zmocněním vlastníka vozidla (např. v případě leasingu). Jednat může také osoba, kterou k tomuto úkonu zmocní vlastník vozidla. Plná moc musí být písemná a nemusí být úředně ověřená.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení

Splnění všech požadovaných náležitostí.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení

Podáním písemné žádosti o rezervaci registrační značky.

 6. Na které instituci toto řešit

Rezervaci registrační značky vozidla řeší kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností v České republice.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

•pracoviště Praha, Podskalská 19, Praha 2

•pracoviště Černošice, Karlštejnská 259, Černošice – klienti pouze objednaní

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

• vyplněnou žádost, formulář žádosti je k dispozici na pracovišti MěÚ Černošice a lze ji vyplnit přímo na místě,

• doklad totožnosti. Fyzická osoba občanský průkaz, podnikající fyzická osoba živnostenský list, právnická osoba výpis z obchodního rejstříku nebo doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu na území ČR, není-li žadatel státním občanem ČR,

• plnou moc, která musí být písemná a nemusí být úředně ověřená

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář žádosti o rezervaci registrační značky je k dispozici na pracovišti. Případně na stránkách v sekci Formuláře.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Správní poplatky jsou dány položkou 26 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích. Správní poplatek za rezervaci registrační značky s výjimkou registrační značky na přání je 100 Kč za každou změnu.

Platba správního poplatku se provádí na místě. Poplatek je možno rovněž uhradit bankovní kartou, na což je nutno předem upozornit správní orgán.

 11. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o rezervaci registrační značky nelze řešit prostřednictvím elektronické pošty.

 12. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Za tuto stránku odpovídá R. Haugvic

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Autor: Radim Jasek