Černošice
Černošice

Vydávání matričních dokladů, rodný, oddací a úmrtní list

Matriční doklady (rodné, oddací nebo úmrtní listy nebo o partnerstí) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství, partnerství nebo zemřela. Jde-li o narození, uzavření manželství, partnerství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá Úřad městské části Brno-střed (Zvláštní matrika). Matriční úřad zašle prvopis matričního dokladu oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti. Při ztrátě rodného, oddacího nebo úmrtního listu či dokladu o partnerství může matriční úřad vydat jeho druhopis.

  Kdo a za jakých podmínek

O vydání matričního dokladu může požádat

  • fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členové rodiny (manžel, partner, rodiče, děti, sourozenci, prarodiče, vnuci a pravnuci),

  • státní orgány nebo orgány územních samosprávných celků pro úřední potřebu,

  • statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949,

  • fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků,

  • osobě, která prokáže, že je to nezbytné k uplatnění právních nároků v cizině.

  Kam se obrátit

Žadatel se obrátí osobně nebo písemně na matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství, partnerství nebo zemřela. Jde-li o narození, uzavření manželství, partnerství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak na Úřad městské části Brno-střed Zvláštní matriku.

  Co musíte předložit

Žadatel předloží

  • doklad, kterým prokáže svoji totožnost,

  • ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce

  Poplatky

Za vydání prvopisu matričního dokladu se neplatí žádný správní poplatek.

Za vydání stejnopisu rodného, oddacího, úmrtního listu nebo dokladu partnerství se platí správní poplatek 300 Kč.

  Lhůty

Lhůta pro vyřízení je 30 dnů.

  Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání matričního dokladu je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení.

Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

  Kde situaci řešit:

Karlštejsnká 259, Černošice, správní odbor

Za tuto stránku odpovídá Marcela Růžičková

 

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Kostel

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0