Černošice
Černošice

 KORONAVIRUS: mimořádná opatření, důležité kontakty a aktuality pro občany - INFORMACE NAJDETE ZDE

Formuláře v agendě zemědělství, lesnictví a myslivosti


Dokumenty a formuláře orgánu státní správy lesů

Formulář ZFO

Formulář PDF

Formulář DOC

LHE dle zákonů č. 289/1995 Sb., o lesích, a č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

Formulář ZFO

Formulář PDF

Formulář DOC

Žádost o odnětí / omezení pozemku určeného k plnění funkce lesa do 1 ha

Formulář ZFO

Formulář PDF

Formulář DOC

Žádost o vydání opatření k zabezpečení bezpečnosti osob a majetku (kácení dřevin rostoucích v lese)

Formulář ZFO

Formulář PDF

Formulář DOC

Žádost vlastníka lesa o prodloužení lhůty zalesnění pozemku / zajištění porostu

Formulář ZFO

Formulář PDF

Formulář DOC

Žádost o vydání souhlasu ke stavbě do vzdálenosti 50m od okraje lesa

Formulář ZFO

Formulář PDF

Formulář DOC

Žádost o odstranění pochybnosti, zda jde o pozemek určený k plnění funkcí lesa

Formulář ZFO

Formulář PDF

Formulář DOC

Žádost o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa

Základní informace k elektronickým formulářům ve formátu .zfo, návod, aplikace ke stažení.

Dokumenty a formuláře orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF)

Formulář ZFO Formulář PDF Formulář DOC Aktuální znění zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF [eAGRI]
Formulář ZFO Formulář PDF Formulář DOC Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
Formulář ZFO Formulář PDF Formulář DOC Žádost o souhlas k odnětí - doplňující informace pro žadatele
Formulář ZFO Formulář PDF Formulář DOC Oznámení zahájení realizace záměru
Pro správnou funkci vyplňovacích polí je třeba otevřít formulář v prohlížeči PDF dokumentů.
 

Příslušnost referentůPříslušnost jednotlivých pracovníků orgánu ochrany ZPF ke katastrálním územím

 

 

 

 

Kdy, s kým a kde situaci řešit:
pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin
v ostatní dny pouze po předchozí domluvě

 

Podskalská 19, 120 00 Praha 2, 5. patro budovy, odbor životního prostředí  |  /// ručka.úžasní.pilní