Černošice
Černošice

Rybářský lístek


Rybářský lístek se vydává v rámci správního řízení pro celé území České republiky na dobu neurčitou, 10 let, 3 roky, 1 rok a 30 dní s platností ode dne jeho vydání. Pokud správní orgán zcela vyhoví žádosti, vydá místo písemného rozhodnutí rybářský lístek.

Rybářský lístek vydává občanům České republiky obecní úřad obce s pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti. Vydání rybářského lístku podléhá správnímu poplatku.

Žadatel vyplní formulář žádosti o vydání rybářského lístku, kterou doloží povinnými přílohami:

 • doklad o získané kvalifikaci (osvědčení, dříve získaný rybářský lístek, platný průkaz rybářského hospodáře, zástupce rybářského hospodáře nebo rybářské stráže)
 • u cizinců platný rybářský lístek nebo licence vydaná v zemi, jejímž je občanem

 • doklad o zaplacení správního poplatku

 • doklad totožnosti

Kvalifikační předpoklady nemusí dokládat žadatel (občan ČR nebo cizinec) o 30 denní rybářský lístek.

Rybářský lístek je zpoplatněn dle zákona o správních poplatcích:

 • na 30 dní částkou 200 Kč
 • na 1 rok  částkou 100 Kč
 • na 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce částkou 50 Kč
 • na 3 roky částkou 200 Kč
 • na 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce částkou 100 Kč
 • 10 let částkou 500 Kč
 • 10 let pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce částkou 250 Kč,
 • na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let částkou 1 000 Kč,
 • na dobu neurčitou  pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby starší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce částkou 500 Kč

Lhůta na vydání rybářského lístku je ve správním řízení 30 dnů. Zdejší správní úřad vydává rybářský lístek při osobní návštěvě na počkání pouze ve výjimečných případech v dohodnutém termínu.

Povolenky zdejší správní úřad nevydává, vydává je Český rybářský svaz.

Žádost o vydání rybářského lístku

Kdy, s kým a kde situaci řešit:

pondělí a středa
8:00 – 17:00 hodin
úterý a pátek
pouze po předchozí domluvě
čtvrtek
pro veřejnost zavřeno

Podskalská 19, Praha 2, odbor životního prostředí, 5. patro budovy, kanc. č. 508

                                                                                      Za tuto stránku odpovídá M. Fialová

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie