Černošice
Černošice

Rybářský lístek


Rybářský lístek se vydává v rámci správního řízení pro celé území České republiky na dobu neurčitou, 10 let, 3 roky, 1 rok a 30 dní s platností ode dne jeho vydání. Pokud správní orgán zcela vyhoví žádosti, vydá místo písemného rozhodnutí rybářský lístek.

Rybářský lístek vydává občanům České republiky obecní úřad obce s pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti. Vydání rybářského lístku podléhá správnímu poplatku.

Žadatel vyplní formulář žádosti o vydání rybářského lístku, kterou doloží povinnými přílohami:

 • doklad o získané kvalifikaci (osvědčení, dříve získaný rybářský lístek, platný průkaz rybářského hospodáře, zástupce rybářského hospodáře nebo rybářské stráže)
 • u cizinců platný rybářský lístek nebo licence vydaná v zemi, jejímž je občanem

 • doklad o zaplacení správního poplatku

 • doklad totožnosti

Kvalifikační předpoklady nemusí dokládat žadatel (občan ČR nebo cizinec) o 30 denní rybářský lístek.

Rybářský lístek je zpoplatněn dle zákona o správních poplatcích:

 • na 30 dní částkou 200 Kč
 • na 1 rok  částkou 100 Kč
 • na 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce částkou 50 Kč
 • na 3 roky částkou 200 Kč
 • na 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce částkou 100 Kč
 • 10 let částkou 500 Kč
 • 10 let pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce částkou 250 Kč
 • na dobu neurčitou činí 1 000 Kč

Lhůta na vydání rybářského lístku je ve správním řízení 30 dnů. Zdejší správní úřad vydává rybářský lístek při osobní návštěvě na počkání pouze ve výjimečných případech v dohodnutém termínu.

Povolenky zdejší správní úřad nevydává, vydává je Český rybářský svaz.

Žádost o vydání rybářského lístku
Žádost o vydání rybářského lístku - elektronický formulář

Kdy, s kým a kde situaci řešit:

pondělí a středa
8:00 – 17:00 hodin
úterý a pátek
pouze po předchozí domluvě
čtvrtek
pro veřejnost zavřeno

Podskalská 19, Praha 2, odbor životního prostředí, 5. patro budovy, kanc. č. 508

                                                                                      Za tuto stránku odpovídá M. Fialová

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Autor: Matyáš Paul