Černošice
Černošice

Vydání stanoviska odboru životního prostředí


Formulář ZFO Formulář PDF Formulář DOC Žádost o stanovisko odboru životního prostředí

V rámci stanoviska mohou být vydaná závazná stanoviska následujících dotčených orgánů:

  • vodoprávního úřadu,
  • orgánu ochrany přírody,
  • orgánu ochrany ovzduší,
  • orgánu odpadového hospodářství,
  • orgánu státní správy lesů,

a slouží jako podklad pro postupy dle zvláštních zákonů, nejčastěji dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o stanovisko je možné podat osobně na podatelně MěÚ Černošice (v Černošicích nebo Praze), je možné ji taktéž podat poštou nebo elektronicky (datovou schránkou nebo s ověřeným elektronickým podpisem).

Žadatel může být zastoupen jakoukoliv  fyzickou nebo právnickou osobou (na základě plné moci, kterou je třeba přiložit).

Pro vyjádření je třeba v tiskopisu žádosti vyplnit stručný popis záměru, k němuž se příslušné dotčené orgány v oblasti ochrany životního prostředí mají vyjádřit, parcelní čísla pozemků a katastrální území.

Je třeba přiložit projektovou dokumentaci a v případě jejího vrácení její kopii nebo elektronickou podobu.

Žadatel si může zvolit, zda mu bude stanovisko zasláno (poštou nebo datovou schránkou) nebo si jej vyzvedne osobně (po telefonické výzvě) na Odboru životního prostředí MěÚ Černošice sídlícím na adrese Podskalská 19, 120 00 Praha 2.

 

Pro vydání stanoviska platí lhůty podle správního řádu (zpravidla 30 dnů od doručení žádosti).

Kdy, s kým a kde situaci řešit:
Odbor životního prostředí MěÚ Černošice, Podskalská 19, Praha 2,  5. patro budovy

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie