Černošice
Černošice

Užívání veřejného prostranství


Od 1. 1. 2010 na základě usnesení Rady města Černošice č.2.1.11 ze 74. schůze konané dne 9. 11. 2009 musí každý, kdo hodlá využívat veřejné prostranství na území města Černošice pro účel umístění stavby nebo zařízení na dobu dočasnou i trvalou, respektovat podmínky města Černošice pro užívání veřejného prostranství, které jsou nedílnou součástí každého souhlasu města Černošice s umístním a provedením staveb a zařízení na pozemcích veřejného prostranství. Veřejným prostranstvím se podle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, rozumí všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

 

Kdy, s kým a kde situaci řešit:
pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin
úterý, čtvrtek a pátek 8:00 - 12:00 hodin
 

  • odbor investic a správy majetku: Karlštejnská 259, 252 28 Černošice, tel. 221 982 531
  • Stavební úřad - odd. dopravy, Podskalská 19, Praha 2, tel. 221 982 394
  • odbor technických služeb: Topolská 660, 252 28 Černošice, tel. 251 641 183

                                                                                       Za tuto stránku odpovídá J. Jiránek

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Foto nad Černošicemi