Černošice
Černošice

Obecné informace k místním poplatkům


Výběr místních poplatků je dán v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění. Od roku 2024 je schválena pro každý poplatek vlastní OZV. Poplatky se řídí se dle obecně závazné vyhlášky města, kde je stanoven plátce, podmínky, výjimky, lhůty splatnosti a hlavně sazby jednotlivých poplatků.

Jak zaplatit poplatek?

Všechny poplatky lze hradit převodem na účet města, v hotovosti nebo platební kartou na pokladnách, případně prostřednictvím složenky na poště. Na stránce finančního odboru v části INFORMACE je uvedena tabulka Přehled plateb, termínů a účtů, kde jsou uvedeny veškeré potřebné obecné údaje pro platby.
 
Pro platbu prostřednictvím účtu prosíme uvádějte správný VS, který je vždy možné zjistit na finančním odboru – financni@mestocernosice.cz.

poplatek za odpad: číslo účtu 30015-388063349/0800
poplatek ze psa: číslo účtu 19-388063349/0800
ostatní poplatky: číslo účtu 19-388063349/0800

 
Platba v hotovosti i platební kartou je možná na pokladnách městského úřadu v pokladních hodinách.

Pokud trváte na platbě složenkou, je možné si jí vyzvednout na finančním odboru, případně lze vyplnit formulář složenky na poště. Prosíme o uvedené správného VS a účtu - viz. informace o platbě na účet.

Chcete připomenout, že se blíží termín splatnosti?

Městský úřad nabízí možnost informovat poplatníky o blížících se termínech splatnosti jednotlivých poplatků. Rozesílané e-mailové zprávy budou mít obecný charakter, konkrétní detaily prosím řešte na uvedených kontaktech. Připravujeme projekt adresného upozornění. Informace zveřejníme také na webu města v části aktualní informace.

Co se stane, když poplatek včas nezaplatím?

Pokud nebude poplatek uhrazen včas a ve správné výši, bude poplatníkovi vyměřen platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem se stanoveným termínem úhrady nedoplatku. Takto vyměřený poplatek může být navýšen až na trojnásobek základní sazby.

Vyměřena může být i pokuta za tzv. nesplnění povinnosti nepeněžité povahy, týká se veškerých změn, které je ze zákona plátce poplatku povinen nahlásit správci poplatku (MěÚ Černošice). U poplatku za komunální odpad jde např. o změnu počtu trvale hlášených osob nebo o změnu majitele nemovitosti určené nebo sloužící k individuální rekreaci. U poplatku ze psa např. odhlášení nebo přihlášení psa.

Poplatník, který záměrně neplatí místní poplatky a nereaguje na upozornění zaslané správcem poplatku, se vystavuje nebezpečí, že zaplatí několikanásobně víc ve formě sankcí a riskuje, že nedoplatek bude vymáhán daňovou exekucí (podle § 175 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád).

V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině, který je považován za mimořádnou událost rozhodl správce poplatku za účelem zmírnění tíživé situace poplatníkům, kterým byla udělena mezinárodní ochrana, o prominutí místního poplatku Typ: PDF dokument, Velikost: 537.99 kB za poplatek ze psů a poplatek z pobytu za poplatkové období od 01.01.2024 do 31.12.2024.

                                                                                    Za tuto stránku odpovídá J. Ullrichová

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie