Černošice
Černošice

Poplatek za odpad

 

DOPORUČENÍ PRO SNADNÉ ŘEŠENÍ VE DVOU KROCÍCH:

  1. Podejte Ohlášení - můžete využít formulář „Ohlášení“, kde vyplníte údaje o své nemovitosti a počet a velikost nádob (popelnic, kontejnerů) na směsný odpad (zpravidla černé popelnice či kontejnery); odešlete jej městskému úřadu.
  1. Teprve až Vám městský úřad zašle předpis poplatku a nový variabilní symbol, uhraďte stanovenou částku převodem na účet nebo v hotovosti na pokladně.

Děkujeme.

 

Pro fyzickou nebo právnickou osobu, která vlastní v Černošicích nemovitost (byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci), činí poplatek od roku 2024 na základě vyhlášky o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci č. 11/2023 částku 0,80 Kč/litr kapacity soustřeďovací nádoby na odpad.

Poplatek je stanoven dle velikosti a počtu užívaných nádob na směsný komunální odpad a je vybírán za jednotlivé nemovitosti. Z poplatku je hrazen provoz celého systému svozu a zpracování odpadu včetně bioodpadu od domů (hnědé popelnice), tříděného odpadu z kontejnerových stanovišť i odpadu odevzdaného na sběrném místě Technických služeb.

Poplatek platí vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků (dále „plátce“).  Poplatek jsou povinni platit i cizinci a právnické osoby coby majitelé nemovitostí.

Všichni plátci jsou povinni do 1. března 2024, resp. do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti (např. koupě nebo dokončení stavby nemovitosti), podat městskému úřadu Ohlášení, v němž uvedou počet a velikost svých nádob na směsný odpad. Případnou pozdější změnu údajů uvedených v Ohlášení je plátce povinen ohlásit do 15 dnů od data, kdy změna nastala. 

Používané nádoby jsou: 60 l, 80 l, 110 l, 120 l, 140 l, 240 l a kontejnery 1.100 l.
Ilustrační fotografie Typ: PDF dokument, Velikost: 4.59 MB
Ilustrační fotografie Typ: JPG obrázek, Velikost: 2.66 MB

 

Ohlášení

K podání OHLÁŠENÍ můžete využít podání prostřednictvím formuláře, v takovém případě prosím vyberte jednu z následujících možností:

  • Formulář na Portálu občana - s ověřeným přihlášením přes identitu občana (bankovní identita, mobilní klíč eGovernmentu, moje ID aj.) - k automatickému odeslání
  • Formulář k vyplnění na webu města - k automatickému odeslání emailem pomocí elektronického certifikátu nebo datovou schránkou 
  • Formulář ve formátu PDF ke stažení - k vytištění a doručení poštou (MěÚ Černošice, Karlštejnská 259, Černošice, 25228) nebo osobně (do Tech. služeb nebo na podatelnu radnice), popř. emailem (podatelna@mestocernosice.cz) nebo datovou schránkou (u46bwy4) po ručním vložení elektronického certifikátu/podpisu

 

Úhrada poplatku

Po podání Ohlášení a kontrole údajů o majiteli nemovitosti, zašle městský úřad každému plátci předpis poplatku a nový variabilní symbol na kontaktní údaje uvedené v Ohlášení. Údaje pro platbu je možné zjistit také na Portálu občana po přihlášení identitou občana (bankovní identitou).

Splatnost poplatku je do 31. 3. příslušného kalendářního roku. V roce 2024 lze platit nejdříve po obdržení nebo získání informace o novém variabilním symbolu - VS. Poplatek lze uhradit převodem na účet 30015-388063349 / 0800, případně v pokladně. 

 

Výpočet poplatku

V ulicích, kam zajíždí svozová technika (tj. u většiny rodinných a bytových domů), jsou vlastníci nemovitostí povinni mít vlastní nádobu na směsný komunální odpad v dostatečné kapacitě v souladu s obecně závaznou vyhláškou a uhradit za ni odpovídající místní poplatek.

Z provozních důvodů je možné využívat pouze standardizované sběrné nádoby (popelnice a kontejnery), které jsou opatřeny čipem instalovaným Technickými službami.

Nádoby do velikosti 240 l (popelnice) jsou vyváženy 1 x za 2 týdny, tedy 26krát za rok. Svoz s dvoutýdenní četností je zaveden od 1. ledna 2024, a to v každý lichý týden.

Kontejnery 1100 l jsou vyváženy každý týden, tedy 52krát za rok.

Pro nemovitosti v ulicích/místech, kam nezajíždí svozová technika (např. ve většině chatových osad), je možnost přistavovat vlastní popelnici odpovídajícího typu ke svozu ve svozový den na nejbližší místo, které svozová technika obsluhuje. V případě, že majitelé nemovitostí mimo svozovou trasu nemohou svozovou nádobu přistavit na nejbližší obsluhované místo nebo nechtějí mít vlastní nádobu, mouhou využít výjimku a odkládat směsný odpad do sdílených kontejnerů v majetku města. Poplatek se v obou případech neliší.
 

Výpočet poplatku dle vyhlášky:

kapacita nádoby

počet svozů SKO za rok

poplatek za rok

60 l

26

1 248 Kč

80 l

26

1 664 Kč

110 l

26

2 288 Kč

120 l

26

2 496 Kč

140 l

26

2 912 Kč

240 l

26

4 992 Kč

1100 l

52

45 760 Kč

 

Další informace: 

Obecné informace k místním poplatkům
 

Kdy, s kým a kde situaci řešit:
pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin
úterý a pátek 8:00 - 12:00 hodin

Dagmar Ovečková

 

Za tuto stránku odpovídá J. Ullrichová

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Autor: Petr Kubín