Černošice
Černošice

Volby


Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Prezident republiky vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na 8. a 9. 10. 2021. Rozhodnutí o vyhlášení voleb bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů č. 611/2020.

- ode dne vyhlášení voleb je možné podávat žádosti o vydání voličského půkazu

Upozornění pro voliče:

Upozorňujeme všechny voliče, aby si v dostatečném předstihu před volbami zkontrolovali platnost dokladů totožnosti - občanského průkazu nebo cestovního pasu, aby mohli realizovat své volební právo.

V návaznosti na nový zákon o občanských průkazech nelze ve dnech voleb vydat tzv. volební občanské průkazy jako v minulých letech.

Lidé budou moci volit i v karanténě

- dne 13. 8. vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 296/2021 Sb., který umožní volit i lidem v karanténě, bližší informace o způsobech a době takového hlasování jsou na webových stránkách Ministerstva vnitra

- zvlášní způsoby hlasování budou realizovány v případě, že dne 15. září 2021 bude trvat stav pandemické pohotovosti podle "pandemického zákona" nebo nouzový stav

- volební "drive-in" pro ORP Černošice je plánováno umístit stejně jako v loňském roce ve městě Hostivice "zde"

 

Volby ve městě Černošice

Městský úřad Černošice stanovil počet členů Okrskových volebních komisí ve městě Černošice pro všechny své volební okrsky na 7 členů vč. zapisovatele.

Volební místnosti plánujeme ponechat na stejném místě jako v roce 2020, informace o počtu a sídle volebních okrsků zde zobrazení v portálu GObec.

První zasedání okrskových volebních komisí proběhne dne 16. 9. 2021 od 16.30 hodin v zasedací místnosti radnice. Pozvánka.

 

Voličské průkazy

O voličský průkaz se žádá na úřadě příslušném podle místa trvalého bydliště. V případě města Černošice je možné požádat na matrice Městského úřadu Černošice, a to pouze na pracovišti v radnici města na adrese Karlštejnská 259, Černošice.

Voličské průkazy vydává paní Eva Řehořová.

Voličské průkazy je možné osobně vydat případně žadateli odeslat nejdříve 23. září 2021, tj. 15 dní před dnem voleb. Nejpozději lze o voličský průkaz osobně požádat dne 6. 10. 2021 do 16:00 hodin, tedy dva dny před konáním voleb, poštou lze žádat nejpozději do 1. 10. 2021. 

Požádáte-li o voličský průkaz osobně tak si Vaši totožnost ověříme a odpadne Vám povinnost nechat si na žádosti ověřit podpis. V případě žádostí doručených poštou musí být podpis žadatele ověřený.

Voličský průkaz lze vyzvednout osobně, nechat si ho doručit na adresu uvedenou v žádosti, a to i do zahraničí, zároveň je možné nechat si volební průkaz doručit na zastupitelský úřad v zahraničí, kde chcete volit. V případě, že by Vám voličský průkaz měl vyzvednout zmocněnec na základě plné moci, tak se musí jednat z zvláštní plnou moc, na které musí být ověřen podpis zmocnitele (toho, kdo chce voličský průkaz).

Voličský průkaz opravňuje voliče volit mimo volební okrsek, do kterého spadá podle místa trvalého bydliště. Volit lze po celém území České republiky nebo na stanovených zastupitelských úřadech v zahraničí.

Vzor žádosti o vydání voličského průkazu zde (43.5 kB).

Podrobnější informace lze nalézt na webových stránkách Ministerstva vnitra.

 

Informace pro obce v pověřeném obvodu

Školení okrskových volebních komisí ve spolupráci s Českým statistickým úřadem proběhne dne 6. 10. 2021 od 16.00 hodin zde. Účast na školení je povinná pro předsedy, místopředsedy a zapisovatele OVK.

 Za tuto stránku odpovídá R. Haugvic

 

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie