Černošice
Černošice

Volby


Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Prezident republiky vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na 8. a 9. 10. 2021. Rozhodnutí o vyhlášení voleb bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů č. 611/2020.

- ode dne vyhlášení voleb je možné podávat žádosti o vydání voličského půkazu

Upozornění pro voliče:

Upozorňujeme všechny voliče, aby si v dostatečném předstihu před volbami zkontrolovali platnost dokladů totožnosti - občanského průkazu nebo cestovního pasu, aby mohli realizovat své volební právo.

V návaznosti na nový zákon o občanských průkazech nelze ve dnech voleb vydat tzv. volební občanské průkazy jako v minulých letech.

V případě, že na našich pracovištích, ať již v Podskaské nebo Černošicích, již máte hotový občanský průkaz, bez kterého byste nemohli jít volit, tak je možný jeho výdej v pátek 8. 10. do 21.30 hodin a v sobotu 9. 10. od 8:00 do 13.30 hodin, a to po domluvě na telefonu 601378507.

Možná chyba ve volebních lístcích:

Vážení voliči, Městský úřad Černošice byl upozorněn, že mohlo v tiskárně volebních lístků dojít k záměně volebních lístků mezi Středočeským a Jihočeským krajem. Prosíme všechny, aby si doručené sady zkontrolovali.

V případě, že naleznete chybu v distribuovaných sadách, budou Vám správné sady vydané ve volební místnosti.

Lidé budou moci volit i v karanténě

- dne 13. 8. vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 296/2021 Sb., který umožní volit i lidem v karanténě, bližší informace o způsobech a době takového hlasování jsou na webových stránkách Ministerstva vnitra

- zvlášní způsoby hlasování budou realizovány v případě, že dne 15. září 2021 bude trvat stav pandemické pohotovosti podle "pandemického zákona" nebo nouzový stav

- volební "drive-in" pro ORP Černošice je plánováno umístit stejně jako v loňském roce ve městě Hostivice "zde"

 

Volby ve městě Černošice

Městský úřad Černošice stanovil počet členů Okrskových volebních komisí ve městě Černošice pro všechny své volební okrsky na 7 členů vč. zapisovatele.

Volební místnosti:

Volební místnosti plánujeme ponechat na stejném místě jako v roce 2020, informace o počtu a sídle volebních okrsků zde zobrazení v portálu GObec.

Okrsek číslo 1 - Radnice: zasedací místnost v přízemí, Karlštejnská 259, 252 28 Černošice

Okrsek číslo 2 - Základní umělecká škola, Střední 403, 252 28 Černošice

Okrsek číslo 3 - Základní škola Černošice, Pod školou 447, 252 28 Černošice

Okrsek číslo 4 - Městský sál na Vráži, Mokropeská 2027, 252 28 Černošice

Městský úřad Černošice upozorňuje voliče okrsku č. 4, že volební místnost je v městském sále na Vráži nikoliv v domě s pečovatelskou službou. Omlouváme se za tiskovou chybu na štítcích doručených volebních sad hlasovacích lístků.

Okrsek číslo 5 - Základní škola Černošice, Pod školou 447, 252 28 Černošice

První zasedání okrskových volebních komisí proběhne dne 16. 9. 2021 od 16.30 hodin v zasedací místnosti radnice. Pozvánka.

Školení okrskových volebních komisí ve spolupráci s Českým statistickým úřadem proběhne dne 6. 10. 2021 od 16.00 hodin zde. Účast na školení je povinná pro předsedy, místopředsedy a zapisovatele OVK.

Voličské průkazy

O voličský průkaz se žádá na úřadě příslušném podle místa trvalého bydliště. V případě města Černošice je možné požádat na matrice Městského úřadu Černošice, a to pouze na pracovišti v radnici města na adrese Karlštejnská 259, Černošice.

Voličské průkazy vydává paní Eva Řehořová.

Voličské průkazy je možné osobně vydat případně žadateli odeslat nejdříve 23. září 2021, tj. 15 dní před dnem voleb. Nejpozději lze o voličský průkaz osobně požádat dne 6. 10. 2021 do 16:00 hodin, tedy dva dny před konáním voleb, poštou lze žádat nejpozději do 1. 10. 2021. 

Požádáte-li o voličský průkaz osobně tak si Vaši totožnost ověříme a odpadne Vám povinnost nechat si na žádosti ověřit podpis. V případě žádostí doručených poštou musí být podpis žadatele ověřený.

Voličský průkaz lze vyzvednout osobně, nechat si ho doručit na adresu uvedenou v žádosti, a to i do zahraničí, zároveň je možné nechat si volební průkaz doručit na zastupitelský úřad v zahraničí, kde chcete volit. V případě, že by Vám voličský průkaz měl vyzvednout zmocněnec na základě plné moci, tak se musí jednat z zvláštní plnou moc, na které musí být ověřen podpis zmocnitele (toho, kdo chce voličský průkaz).

Voličský průkaz opravňuje voliče volit mimo volební okrsek, do kterého spadá podle místa trvalého bydliště. Volit lze po celém území České republiky nebo na stanovených zastupitelských úřadech v zahraničí.

Vzor žádosti o vydání voličského průkazu zde (43.5 kB).

Podrobnější informace lze nalézt na webových stránkách Ministerstva vnitra.

Informace pro okrskové volební komise v obvodu obce s rozšířenou působnsotí Městského úřadu Černošice

Telefonní spojení na pracoviště občanských průkazů ve dnech voleb 8. a 9. října v době voleb (pátek do 22.00, v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin) je 601378507. Na tomto čísle bude možné ověřit údaje o platnosti občanského průkazu voliče, jak stanoví příslušná metodika Ministerstva vnitra.

Vážení členové okrskových volebních komisí, prosím, volejte pouze ve složitých případech, nejprve se pokuste případ vyřešit podle metodické příručky.

Informace pro obce v pověřeném obvodu

Školení okrskových volebních komisí ve spolupráci s Českým statistickým úřadem proběhne dne 6. 10. 2021 od 16.00 hodin zde. Účast na školení je povinná pro předsedy, místopředsedy a zapisovatele OVK.

Adresy a telefonní spojení do volebních místností v pověřeném obvodu Městského úřadu Černošice

Přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu Středočeského kraje
 - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021
Pověřená obec obec
název
vol. okrsek
číslo
lokalita,místo
název instituce
ulice č.p. telefonní číslo
 
Černošice Černošice 1 Radnice města Černošice Karlštejnská 259 606 045 343
Černošice Černošice 2 Základní umělecká škola Střední 403 606 045 348
Černošice Černošice 3 Základní škola Černošice Pod školou 447 606 045 349
Černošice Černošice 4 Městský sál na Vráži Mokropeská 2027 606 045 340
Černošice Černošice 5 Základní škola Černošice Pod školou 447 606 045 342
Černošice Dobřichovice 1 Základní škola  5.května 40 733 738 064
Černošice Dobřichovice 2 Základní škola 5.května 40 733 738 065
Černošice Dobřichovice 3 Základní škola  5.května 40 733 738 066
Černošice Choteč 1 OÚ Choteč  Choteč 40 257 830 005
Černošice Karlík 1 OÚ Karlík Karlická 1 257 711 074
Černošice Kosoř 1 OÚ Kosoř Průběžná 260 257 810 710
Černošice Lety 1 budova Sokola Sokolská 12 602 134 889
Černošice Roblín 1 OÚ Robnín Karlštejnská 4 602 398 253
Černošice Řevnice 1 Základní škola  Školní 600 608 212 173
Černošice Řevnice 2 Základní škola  Školní 600 725 852 822
Černošice Třebotov 1 Obecní úřad Klidná 69 602 276 424
Černošice Třebotov 2 Hasičská zbrojnice Za studánkou  81 604 562 053
Černošice Vonoklasy 1 OÚ Vonoklasy Na návsi 4 601 369 029
Černošice Všenory 1 OÚ Všenory U silnice 151 602 691 663

 Za tuto stránku odpovídá R. Haugvic

 

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Foto: Petr Kubín