Černošice
Černošice

Volby


Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje


Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstva krajů na 2. a 3. 10. 2020. Rozhodnutí o vyhlášení voleb bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů č. 169/2020.

Upozornění pro voliče: do volebních místností bude možný vstup pouze v rouškách a u vstupu bude dezinfekce rukou.

LETÁK o informaci, jak volit v karanténě zde.

Volení v karanténě

Zvláštní způsoby hlasování pro osoby v karanténě či izolaci z důvodu onemocnění Covid-19

Pro tuto skupinu voličů (při nařízené karanténě Krajskou hygienickou stanicí či praktickým lékařem) se zavádí tři možnosti zvláštního způsobu hlasování:

 

1) Volební drive-in

Pro voliče z okresu Praha západ (seznam obcí) je volební drive-in umístně ve městě Hostivice, Husovo náměstí 59 mapa.

Postup při hlasování na stanovišti (drive-in)

 • volič přijede na volební stanoviště v okrese, v němž má trvalý pobyt, na jiném stanovišti mu nebude hlasování umožněno
 • volič je po celou dobu v motorovém vozidle, kontakt s voličem bude zprostředkovávat voják
 • Doporučuje se vzít si na drive-in potvrzení od lékaře či hygienické stanice o nařízené karanténě / izolaci:

 • karanténu nebo izolaci nařídila Krajská hygienická stanice rozhodnutím
 • karanténu nebo izolaci nařídil praktický lékař formou e-neschopenky
 • karanténu nařídil praktický lékař a vydal o tom speciální potvrzení.
 • zapisovatel ověří totožnost voliče z platného občanského průkazu (ověření totožnosti jiným způsobem, např. cestovním pasem nebo řidičským průkazem není přípustné)
 • zapisovatel ověří věk voliče – je narozen 3.10.2002 a dříve, ve druhém kole senátních voleb 10.října 2002 nebo dřive)
 • zapisovatel ověří, zda voliči byla nařízena izolace nebo karanténa z důvodu onemocnění Covid-19

2) Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno - pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavřená zařízení na svém území krajskému úřadu, ten do nich vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto hlasovat bude možné od čtvrtka 1. října od 7 hodin do pátku 2. října do 18 hodin.

3) Zvláštní přenosná volební schránka:

POUZE pro osoby, které jsou v nařízené karanténě / izolaci z důvodu nemoci Covid-19, mají trvalý pobyt na území Středočeského kraje nebo na území příslušného senátního obvodu a zároveň pobývají na území Středočeského kraje.

 NAŘÍZENÁ KARANTÉNA / IZOLACE:

 • karanténu/izolaci nařídila hygienická stanice nebo
 • praktický lékař formou e-neschopenky, nebo
 • karanténu nařídil praktický lékař a vydal o tom speciální potvrzení.

Telefonní čísla:

257 280 397, 257 280 862, 257 280 680, 257 280 918

Příjem telefonických žádostí na Krajském úřadě Středočeského kraje:        

Po a St          8:00 – 17:00
Út  a Čt          8:00 – 16:00 (Čt 1.10.2020 a 8.10.2020 do 20:00 hod.)
Pá                   8:00 – 16:00

Důležité informace k hlasování do zvláštní přenosné volební schránky speciální komise

Sídla volebních okrsků v Černošicích

V Černošicích se bude volit opět v 5 okrscích. Pozor, dva okrsky mají změněny sídla volebních místností!

 • volební okrsek č. 1          Radnice města Černošice, Karlštejnská 259, Černošice
 • volební okrsek č. 2          Základní umělecká škola Černošice, Střední 403, Černošice
 • volební okrsek č. 3          Základní škola Černošice, Pod Školou 447, Černošice
 • volební okrsek č. 4          Městský sál na Vrážském náměstí, Mokropeská 2027, Černošice
 • volební okrsek č. 5          Základní škola Černošice, Pod Školou 447, Černošice

Volební okrsek bude uveden na obálce s hlasovacími lístky, které Vám budou doručeny do 29. 9. 2020. Součástí volebních lístků jsou i informace o tom, jak volit. 

 

Přenosná volební schránka (hlasování z domu) pro občany města Černošice (nesmí být v karanténě ani izolaci z důvodu nemoci COVID-19)

Ze závažných, zejména zdravotních či rodinných důvodů, můžete požádat městský úřad (případně ve dnech voleb okrskovou volební komisi) o to, abyste mohli hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Budou k Vám vysláni dva členové s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Požadavky na hlasování do přenosné volební schránky můžete zasílat na e-mail kancelarstarosty@mestocernosice.cz nebo volat asistentce pana starosty Jitce Drahokoupilové na tel. č. 221 982 530, 607 015 369   (v době úředních hodin). Kontakty na jednotlivé komise budou zveřejněny před dny voleb. Upozorňujeme, že v případě požadavku na přenosnou schránku není možné chodit za osobami v karanténě. Pro tyto účely budou zřízeny speciální volební komise. I v případě domácí volby bude mít volič roušku. 

 

Doklady

Členovi volební komise je třeba předložit platný občanský průkaz, nebo cestovní pas. Jiné doklady zákon nepřipouští. Pokud někdo zjistí ve dnech voleb, že nemá platný občanský průkaz či cestoní pas, je možné si nově i v budově radnice, Karlštejnská 259, Černošice nebo na správním odboru MěÚ v Podskalské 19, Praha 2 (otevřeno po celou dobu konání voleb) nechat udělat zdarma na počkání občanský průkaz s platností na 1 měsíc. Pro vydání dokladu je třeba mít 2 průkazové fotografie (na pracovišti v Praze je lze pořídit na místě) a současně je třeba mít doklad prokazující totožnost (potvrzení o OP, řidičský průkaz, již neplatný občanský průkaz / pas, rodný list...). 

Volební občanský průkaz, kdy a kde požádat:

Z důvodů konání voleb do zastupitelstva Středočeského kraje a některých senátních obvodů, budou moci voliči moci požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů pro potřeby voleb. Požádat o vydání takového "volebního" občanského průkazu bude možné ve dnech:

2. 10. 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

3. 10. 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

na pracovišti v Podskalské 19, Praha 2 a Karlštejnská 259, Černošice 252 28 (budova radnice)

a

9. 10. 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

10. 10. 2020 o 8.00 hodin do 14.00 hodin

pouze na pracovišti v Podskalské 19, Praha 2.

Telefon na pracovníky na pracovišti v Podskalské: 601378507 pro podrobnější informace.

Voličské průkazy

O voličský průkaz je možné požádat na matrice MěÚ Černošice do 30. 9. 2020, 16:00 hodin. Voličkský průkaz opravňuje voliče volit mimo volební okrsek, v němž je trvale zapsán. Volit lze pouze na území kraje, do jehož obvodu volič dle svého trvalého bydliště spadá. Tzn. obyvatel města Černošice může s voličským průkazem volit v jakékoli volební místnosti na území Středočeského kraje. 

 

Další odkazy

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do zastupitelstev krajů.

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů.

Školení zapisovatelů, předsedů a místopředsedů okrskových volebních komisí: úterý 15. 9. od 16 hodin v prostoru Club Kina, Černošice. 

Další informace k volbám naleznete na webových stránkách:

 

Volby do Senátu Parlamentu České republiky


Prezident republiky vyhlásil volby do Senátu Parlamentu České republiky na 2. a 3. 10. 2020. Rozhodnutí o vyhlášení voleb bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů č. 169/2020

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do zastupitelstev krajů.

Další informace k volbám naleznete na webových stránkách:

Volby do Senátu probíhají v některých územních obvodech na území správního obvodu ORP Černošice. V samotném městě Černošice volby do Senátu neprobíhají

 

Kontakty organizace voleb (pověřené osoby MěÚ Černošice):

Mgr. Radek Haugvic

Alice Martincová

Mgr. Monika Formáčková

Kontakty na jednotlivé okrskové volební komise v působnosti pověřeného úřadu Černošice:

ČERNOŠICE_TELEFONNÍ SPOJENÍ.xls (29.5 kB)

 Za tuto stránku odpovídá R. Haugvic