Černošice
Černošice

Volby

 

Volby 2022

V letošním roce se souběžně uskuteční volby do zastupitelstev obcí a ⅓ Senátu Parlamentu České republiky. 

Prezident republiky vyhlásil volby na 23. a 24. září 2022. Případné druhé kolo senátních voleb se uskuteční 30. září a 1. října 2022.

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb (98.28 kB)

Zasedání okrskových volebních komisí města Černošice 2022

První zasedání okrskových volebních komisí je plánováno na 1. září od 17.00 hodin ve společenské místnosti Hasičské zbrojnice Mokropsy.

Adresa: Srbská 999, Černošice 252 28

Školení členů okrskových volebních komisí 2022

Školení členů okrskových volebních komisí pořádané Městským úřadem Černošice a Českým statistickým úřadem proběhne dne 14. září 2022 v 17.00 v městském sálu na Vráži. 

Adresa: Mokropeská 2027, Černošice 252 28

Školení je povinné pro předsedy, místopředsedy a zapisovatele volebních komisí.

Školení je pořádáno pro správní obvod pověřeného obecního úřadu.

Volební místnosti

Volební místnosti se v současné době pro rok 2022 upravují. Vše bude s dostatečným předstihem oznámeno. Na nově upravené a vytvořené volební okrsky se můžete podívat zde.

Voličské průkazy

O voličský průkaz se žádá na úřadě příslušném podle místa trvalého bydliště. V případě města Černošice je možné požádat na matrice Městského úřadu Černošice, a to pouze na pracovišti v radnici města na adrese Karlštejnská 259, Černošice.

Voličské průkazy vydává paní Eva Řehořová.

Požádáte-li o voličský průkaz osobně tak si Vaši totožnost ověříme a odpadne Vám povinnost nechat si na žádosti ověřit podpis. V případě žádostí doručených poštou musí být podpis žadatele ověřený.

Voličský průkaz lze vyzvednout osobně, nechat si ho doručit na adresu uvedenou v žádosti, a to i do zahraničí, zároveň je možné nechat si volební průkaz doručit na zastupitelský úřad v zahraničí, kde chcete volit. V případě, že by Vám voličský průkaz měl vyzvednout zmocněnec na základě plné moci, tak se musí jednat o zvláštní plnou moc, na které musí být ověřen podpis zmocnitele (toho, kdo chce voličský průkaz).

Voličský průkaz opravňuje voliče volit mimo volební okrsek, do kterého spadá podle místa trvalého bydliště. Volit lze po celém území České republiky nebo na stanovených zastupitelských úřadech v zahraničí.

Vzor žádosti o vydání voličského průkazu zde (47 kB).

V letošních volbách 23. a 24. září lze hlasovat na voličský průkaz pouze ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky, nikoliv do zastupitelstev obcí!

S voličským průkazem může takto volič hlasovat jen v obcích ve svém volebním obvodu.

Volič zapsaný v zahraničí ve zvláštním seznamu voličů může na voličský průkaz hlasovat v kterémkoli z 27 senátních volebních obvodů, ve kterých probíhají volby.

Voliči lze vydat pouze jeden voličský průkaz pro příslušné kolo voleb.

Pozor! Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat okrskové volební komisi.

Podrobnější informace lze nalézt na webových stránkách Ministerstva vnitra.

 

Za tuto stránku odpovídá R. Haugvic.
 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie