Černošice
Černošice

Volby do Evropského parlamentu

 European Commission logo  Volby do Evropského parlamentu se konají jednou za 5 let. Nejbližší volby do Evropského parlamentu se budou na území České republiky konat ve dnech 7. a 8. června 2024.

Kontakty do jednotlivých volebních místností v době voleb zde Typ: PDF dokument, Velikost: 225.33 kB

Evropský parlament má 705 poslanců. Českou republiku zastupuje 21 poslanců. Volby do Evropského parlamentu se konají ve všech 27 členských státech Evropské unie.               

Volby do Evropského parlamentu se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásad poměrného systému.

Volič, který žije v zahraničí, si může vybrat, zda chce hlasovat pro kandidáty v zemi svého občanství nebo pro kandidáty v zemi, kde pobývá (má zde zpravidla trvalý nebo přechodný pobyt).

Na území ČR můžou hlasovat i občané jiných členských států, pokud zde mají registrovaný trvalý nebo přechodný pobyt.

Kdo může volit?

Voličem je

  • občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18 let,

  • občan jiného členského státu EU, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18 let a je nejméně 45 dnů přede dnem voleb přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR.

  • a nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví, a

  • omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.

Jak zjistím, kdy a kde mohu hlasovat?

Adresu volební místnosti a další potřebné informace zveřejní starosta města nejpozději 15 dnů přede dnem voleb.

Co s sebou k volbám?

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství.

Občan ČR tak učiní platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

Občan jiného členského státu EU tak učiní například průkazem o povolení k trvalému pobytu, cestovním pasem nebo občanským průkazem.

Pozor! Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.

Pozor! Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Voličský průkaz

Za tuto stránku odpovídá A. Mošnová

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie