Černošice
Černošice

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Poslanecká sněmovna je jednou z komor Parlamentu České republiky, která spolu se Senátem vykonává moc zákonodárnou. Skládá se z 200 poslanců, kteří jsou voleni na dobu 4 let.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásad poměrného zastoupení.

Kdo může volit?

Voličem je státní občan ČR

  • který alespoň druhý den voleb dovrší věku 18 let,

a nemá

  • omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva a

  • omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu.

Jak zjistím, kdy a kde mohu hlasovat?

Adresu volební místnosti a další potřebné informace zveřejní starosta města nejpozději 15 dnů přede dnem voleb.

Co s sebou k volbám?

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství ČR

  • platným občanským průkazem,

  • platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem.
     

Pozor! Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.

Pozor! Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Za tuto stránku odpovídá R. Haugvic.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Foto: Petr Kubín