Černošice
Černošice

Studie a analýzy


Veřejný prostor

Náhradní výsadba v aleji mezi Černošicemi a Radotínem

  • Náhradní výsadba (projekt Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v.v.i.z května 2016 - podklad pro náhradní výsadbu v místě aleje topolů kanadských podél cyklostezky mezi Černošicemi a Radotínem)
  • obnova lesoparku Na Vírku (část na pozemcích města) - kácení, prořez a náhradní výsadba, k realizaci cca v prvním čtvrtletí 2017 - textová zpráva, grafická studie 

Sportpark Berounka 

Mokropeský statek

Architektonický workshop

Územní studie veřejných prostranství

 

Dopravní zatížení

Požární a protipovodňová ochrana

  • Studie retenční nádrže na horní Berounce (Povodí Vltavy, 11/2015)
  • Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí vodního toku Berounku - zpracovala spol. Sweco Hydroprojekt na zakázku pro Středočeský kraj, září 2019 (nemusí být konečná podoba, před zapracováním připomínek!) - studie (mapa), textová zpráva pro subpovodí Dolní Berounka

Strategický plán rozvoje Města Černošice

Hodnocení radničního periodika, webu a poskytování informací

Nezávislé hodnocení Města Černošice v materiálech o.s. Oživení (srpen 2012)

 

Hodnocení IL ze strany redakční rady - viz zápisy ze schůzí redakční rady

 

Rekonstrukce místních komunikací

  • Detailní vysvětlení záměru, mapu a přehled zařazených ulic, rozpočet, pasportizaci komunikací aj. najdete v samostatné sekci Rekonstrukce komunikací.

 

Vodovody a kanalizace

 

Územní plán

  • Materiály k územnímu plánu, včetně archivu a aktuálně projednávaných změn - viz sekce Územní plánování

 

Životní prostředí - odpady

 

Těžba břidličného plynu v Českém krasu

 

 Rekonstrukce železnice

 

 Průzkumy spokojenosti a preferencí obyvatel

 

Ostatní a odložené záměry

  • Lávka pro pěší a cyklisty do Všenor (Horní Mokropsy) - situace + studie (ing. Vojíř)
  • Studie nové, samostatně stojící lávky do Všenor (Ateliér Qarta) - po veřejném projednání v roce 2018 město záměr zamítlo a přiklonilo se k zachování lávky i do budoucna jako součásti železničního mostu. 

Za tuto stránku odpovídá F. Kořínek

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Návštěva v Clubu Kino