Černošice
Černošice

Vodohospodářská infrastruktura

na této sekci se pracuje

Vodohospodářské projekty

Plán na rok 2024

 • Obnova vodovodu Radotínská
 • Obnova vodovodu Na Marsu
 • Nové armaturní šachty pro rozdělení vodovodních pásem
 • Odvodnění komunikace Měsíční, protipovodňová stěna u městské pláže (ul. Na Drahách) a sanace svahu Na Marsu
 • Opatření k eliminaci odtoku vod Na Poustkách – je zpracovaná PD, na jejímž základě by bylo možné podat žádost o dotaci a realizovat navržená opatření, nicméně hledá se řešení majetkoprávního problému umožňujícího vydání stavebního povolení – podrobnosti v sekci Projekty v realizaci

Vodohospodářské projekty připravované do dalších let:

 • Dostavba komory ve vodojemu Vráž
 • Retence Ostružinová – připravený projekt; koordinační situace zde  – hledá se vhodná výzva k podání žádosti o dotaci – blíže v sekci Připravené projekty

 

Dokončené vodohospodářské projekty:

Rok 2023

 • Vodovod a kanalizace v lokalitě Habřiny a U Vodárny – v r. 2022 byly podány v rámci vyhlášené výzvy SFŽP dvě samostatné žádosti s názvem „Splašková kanalizace v lokalitě Habřiny a U Vodárny a „Vodovod v lokalitě Habřiny a U Vodárny v Černošicích“, které byly podpořeny. Projekt byl zahájen 23. 5. 2022, kolaudace proběhla 6. 12. 2022. V r. 2023 podána žádost o platbu a vyplacena dotace, nyní jsou projekty ve fázi udržitelnosti. Blíže v sekci Dokončené projekty.
 • Posílení tlakové kanalizace v Javorové ulici - realizace v prosinci 2022; v červnu 2023 byla stavba zkolaudována.
 • Černošice – vsakování a retence dešťových vod ve vybraných lokalitách – v roce 2021 podaná žádost o dotaci ze SFŽP; akce nebyla podpořena; další žádost podána v roce 2022, která byla přislíbena– jednalo se o retenční opatření u ZŠ, v ulici Školní, Nádražní a V Olšinách; v roce 2023 zrealizováno i zkolaudováno - bližší informace v sekci Projekty v realizaci
 • PSOV Olbrachtova – nové vystrojení a telemetrie
 • Úpravy rozvodů v úpravně vody a čerpací stanici u Radotínské ulice
 • Vodovod a kanalizace V Dolích
 • Odvodňovací žlaby v ul. Dr. Janského – další úsek
 • PSOV Topolská – nové vystrojení a telemetrie

Rok 2022

 • Výstavba kanalizace a vodovodu v Osadě Zátoka radosti – v r. 2020 podána žádost o podporu z programu SFŽP, dotace podpořena – realizace v roce 2021, zkolaudováno v roce 2022 - bližší informace v sekci Dokončené projekty
 • Odvodňovací žlaby Dr. Janského

Rok 2021

 • Pláž Mokropsy –vybudování kanalizační přípojky
 • Kanalizační přípojka pro areál TS

Rok 2020

 •  Splašková kanalizace Vrážská
 •  Vodojem Kosina - doplnění technologie

Rok 2019

 •  Kanalizační a vodovod. přípojka pro pozemek p.č. 2657/31 (ovál)
 •  Odvodnění komunikace Pod Višňovkou
 •  DK ve Vrážské
 •  Kanal. přípojka k domu č.p. 118 ve Vrážské ul.
 •  Kanalizace ve Fialkové ulici
 •  Vodovodní a kanal. řad v ul. Marie Fisherové – Kvěchové
 •  Úprava vodárenského objektu ve Slunečné ul.
 •  Odvod dešť. vod v oblasti Horky
 •  Vodovod ve Vrážské

Rok 2018

 • úprava šachet na kolektoru mezi jezem a sportparkem (viz Veřejná prostranství)
 • odvodnění ulice Pod Višňovkou
 • odvodnění přes soukromý pozemek v Dr. Janského
 • odvodnění komunikace ulice Fügnerova
 • opravy vodohospodářského  zařízení v Radotínské ul.
 • rekonstrukce vodovodního uzlu Vrážská – Riegrova – Střední – Karlická
 • přepojení dešťové kanalizace z Karlštějnské do nové dešťové kanalizace ve Vrážské
 • vodovod Vrážská
 • přeložky kanalizace v lokalitě pod ZŠ Černošice

 

Rok 2015

 • Oprava vodojemu v Kosině a v Karlické ulici

Rok 2013

 • výměna rozvodů teplé a studené vody v MŠ Karlická

Rok 2012

 • Samostatný přivaděč vodovodu do Černošic – propojení řadů Radotín; trojstranná smlouva o podmínkách výstavby na území hl. m. Prahy mezi městem Černošice, PVS a PVK – blíže v sekci Dokončené projekty

Rok 2011

 • Rekonstrukce automatické tlakové stanice ve vodojemu Vráž – blíže v sekci Dokončené projekty

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Masopust 2014