Černošice
Černošice

Eliminace nežádoucích účinků vody Na Marsu, v Měsíční ulici a Na Drahách

V rozpočtu města byly pro tento rok schváleny prostředky pro rekonstrukci připravených projektů na sanaci svahu Na Marsu, odvodnění Měsíční ulice a výstavby protipovodňové zábrany Na Drahách, u městské pláže. Na tyto projekty nelze podat žádost o dotaci; čekáme ale na vyhlášení vhodné výzvy na obdobný projekt, kterým je vybudování retenčních nádrží v Ostružinové ulici sloužících pro její odvodnění.

Sanace svahu v ulici Na Marsu obnáší stavbu gabionové zdi na úpatí svahu a jeho terénní úpravy. Pohledově bude viditelná pouze přední strana dvou částí gabionové zdi v celkové délce 23 m a výšky 1,0 m

Dešťová kanalizace v Měsíční ulici bude postavena z důvodu jejího odvodnění, které zde chybí, ačkoliv do daného místa přitékají dešťové vody z Jitřní ulice, kterou stavěli soukromí investoři. V křižovatce ulic bude umístěn liniový žlab zaústěný do nově vytvořené dešťové kanalizace. Dešťová kanalizační stoka bude vedena od řešené křižovatky jihozápadně v ulici Měsíční do ulice Slunečná, kde se bude napojovat na stávající koncovou šachtu dešťové kanalizace, která bude z toho důvodu upravena.

Protipovodňová zábrana v ul. Na Drahách zahrnuje výstavbu nové protipovodňové zábrany, která obsahuje pevnou a mobilní část. Povodňová zábrana bude z železo-betonové konstrukce. Z podzemního základu bude vyčnívat nad terén jen nezbytná část. Stěny budou zavázány do okolních terénních násypů. Jako příprava pro mobilní hrazení jsou ve stěnách otvoru umístěny ocelové vodicí drážky. V úrovni komunikace bude betonový práh a v jeho středu patka pro umístění slupice hrazení.

U severního zavázání zdi bude z přebytečné vykopané zeminy vytvořen násyp plynule navazujíc na stávající val. Stavbou křížené oplocení soukromého pozemku bude demontováno a nově napojeno na zeď. Mobilní hrazení bude z hliníkových hradidel a sloupů kotvených do ocelových patek a vodících drážek. Stavbě musí ustoupit elektrický rozvaděč sloužící pro pláž. Ten bude přeložen vedle nové stěny.  

 

Celkové předpokládané náklady na tyto tři projekty činí cca 4,5 mil. Kč bez DPH.

V únoru bylo vyhlášeno VŘ na zhotovitele těchto staveb s názvem „Eliminace nežádoucích účinků vody Na Marsu, v Měsíční ulici a Na Drahách“. Vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla ve výběrovém řízení vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, je společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., se kterou byla začátkem dubna uzavřena smlouva o dílo.

V dubnu byla zahájena realizace díla s termínem dodání do 4 měsíců (srpen 2024).

 

Za tuto stránku odpovídá M. Formáčková

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Kostel

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0