Černošice
Černošice

Zelený pás Na Vysoké

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

  • Výsadba zeleně a zadržování vody Na Vysoké, OPZP_22_1_3_01_00303 - zamítnuto
    • Žádost o dotaci do výzvy č. 1 OPŽP prostřednictvím AOPK byla podána dne 27. 10. 2023, žádost byla zamítnuta kvůli nedoložení plné dokumentace 
  • Výsadba zeleně a zadržování vody Na Vysoké, OPZP_23_1_3_04_00069
    • Druhá žádost o dotaci do výzvy č. 4 OPŽP prostřednictvím AOPK byla podána dne 21. 3. 2024, dne 22. 5. 2024 prošla formálním hodnocením.

 

Stručný popis projektu

Cílem projektu je založit zelený pás, zahrnující vodohospodářská opatření v podobě průlehu, prodlouženého o zasakovací rýhu a výsadbu domácích druhů dřevin, vybraných dle působnosti a délky života. Průleh a zasakovací rýha by měli výrazně přispět k minimalizaci problémů s přívalovými dešti a případnou půdní erozí a vybrané druhy dřevin mají přispět ke stabilitě klimatických a obecně ekologických poměrů v lokálním měřítku. Konkrétně by měly zastavit půdní erozi a přívalové deště, roztříštit vzduchové proudy (zmenšit působení větru) a celkově ochlazovat prostředí v období tropických veder. Zároveň také pohlcovat prach a hluk. Tímto zeleným pásem bude probíhat cesta pro pěší, která nebude nijak speciálně upravená, nebo zpevněná. V jihovýchodní části řešeného území by měla zeleň v navrženém průlehu napomoci k odčerpávání přebytečné vody z půdy.

Cesta, která již byla vyšlapána, bude ústředním motivem projektu. Vzhledem k hlavní limitě řešeného území, kterou je vedení vysokého napětí, bude ideální trasa cesty pozměněna. Z hlediska krajinářsky kompozičních souvislostí bude pás zeleně pozvolným přechodem mezi obytnou částí a zemědělskou krajinou.

Vysazeno má být 982 ks keřů a 56 stromů, přičemž dojde k zatravnění lokality (7627 m2) a budou aplikovány podpůrné prvky (oplocenky) pro nově vysazenou vegetaci. Součástí dotace je následná péče po dobu tří let.

Řešení je realizováno na základě zpracovaného projekt (2.17 MB). Garantem akce je paní radní Milena Paříková.

Na Vysoké (U Dubu) výchozí stav  Nově kvetoucí louka   

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

výzva č. 4 Agentury ochrany a přírody krajiny ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027

 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Předpokládané náklady celkem dle NNO*: 3 167 068 Kč
Předpokládaný podíl dotace: 2 533 654,- Kč
Spoluúčast města: 633 414,- Kč**

* náklady obvyklých opatření MŽP, ** z hlediska uznatelných nákladů, předpoklad je realizace dalších opatření, které nejsou způsobilými

 

Termíny realizace projektu:

1. 10. 2023 došlo k omezení vstupu v prostoru výsadby a byly zahájeny práce na terénních úpravách a osetí

25. 5. 2024 bude vegetační pás otevřen veřejnosti

informativní leták

27. 10. 2023 byla podána 1. žádost o dotaci

21. 3. 2024 byla podána 2. žádost o dotaci

31. 5. 2027 má být projekt plně dokončen

 

Za tuto stránku odpovídá M. Formáčková

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie