Černošice
Černošice

Strategické záměry


Strategické investiční záměry vycházejí mj. ze strategického plánu rozvoje města, který naleznete v sekci Studie a analýzy. O realizaci bude rozhodnuto zejména dle finančních možností a dalších technických, majetkoprávních a jiných okolností, včetně stanovení priorit.

Viz též Připravené projekty / Projekty v realizaci / Dokončené projekty / Drobné inv. záměry

Průběžně probíhající záměry (odkazy na samostatné podstránky, viz nabídka vlevo):

Další strategické záměry města (připravované, projednávané):

 • Skatepark v ulici Radotínská (studie (2.71 MB); probíhá zpracování projektové dokumentace)
 • Krajské gymnázium v Radotínské ulici (ověřovací studie (34.66 MB) předložena kraji, město nabízí pozemek)
 • Přístavba (nový objekt) Základní umělecké školy - viz samostatná stránka
  (Jen pro informaci - dřívější návrhy k záměru výstavby tanečního sálu na pozemku ZUŠ: PRAGOPROJEKT 2000 situace, pohled I, pohled II, Ing. Neubertová 2006 projekt, in.Spira Group 2009 situace, pohled I, pohled II,  WAREX 2011 pohledy, půdorys))
 • Sportovní hala v Radotínské ulici (ověřovací studie (11.11 MB) maximální možné velikosti, zatím odloženo k pozdějšímu posouzení i v závislosti na záměrech jiných investorů)
 • Příprava zasíťování a možnosti prodeje pozemků města v lokalitě Na Pískách (probíhá)
 • Nové využití pro Mokropeský statek Famelie (část v majetku města)
 • Propustek pro pěší pod žel. tratí mezi ulicemi Dr. Janského a Zd. Lhoty (příprava PD)
 • Protipovodňová stěna v ul. Na Drahách
 • Lávka u Kazínské skály (do Lipenců)
 • Dobudování vodovodu a kanalizace v části oblasti Habřiny (probíhá v r. 2022) a v částech ulic Radotínská, U Vodárny (r. 2022 + společně s rekonstrukcí krajské silnice II/115), V Dolích, Vrážská, K Lesíku, Fr. Kocourka, Táborská, Větrná

 

Záměry jiných investorů s přímým dopadem na město Černošice

 • Stavba nové lávky přes Berounku do D. Černošic / Lipenců (investor: Hl. m. Praha)
 • Protipovodňová ochrana Berounky - viz Studie a analýzy
 • Rekonstrukce krajské silnicie II/115 od železničního přejezdu až na začátek Radotína (investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje)

 

Za tuto stránku odpovídá F. Kořínek

 

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie