Vyhledávání

rozšířené vyhledávání
Černošice
Černošice

 

 Úřední hodiny pro odbor územního plánování (Černošice) pouze: Středa 8:00 – 17:00 – telefonní hovory + osobní návštěvy

Příspěvkové organizace

Příspěvkové organizace města Černošice - informace o finančním řízení a zveřejněné dokumenty podle zákona 250/2000 Sb.

Střednědobé výhledy rozpočtu, rozpočty, výsledky veřejnosprávních kontrol, výkazy hospodaření (účetní závěrky)

 

Dokumenty příspěvkových organizací zveřejňované podle § 28 a 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:

 • návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací na období 2018 – 2020 (zveřejněno do zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu)
 • schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018 - 2020 (v roce 2017)
 • návrh rozpočtu na rok 2018 (zveřejněno do zveřejnění schváleného rozpočtu)
 • schválený rozpočet na rok 2018

V listinné podobě jsou všechny dokumenty k nahlédnutí v kanceláři vedoucí finančního odboru a rozpočtáře na adrese pracoviště finančního odboru, a to V Horce 185 v Černošicích kdykoli v hodinách pro veřejnost. Mimo tuto dobu tamtéž po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle 221 982 510.

Archiv informací do roku 2015

 

 

2016 2017 2018 2019 2020

příspěvky zřizovatele

přehled přehled přehled přehled přehled

účetní výkazy

přehled přehled přehled přehled přehled

 

výhled

výhled

výhled

výhled

 

 

rozpočet

rozpočet

rozpočet

kontrola

kontrola

kontrola

kontrola

kontrola

závěrka

závěrka

závěrka

závěrka

závěrka

ZUŠ

 

výhled

výhled

výhled

výhled

 

 

rozpočet

rozpočet

rozpočet

kontrola

kontrola

kontrola

kontrola

kontrola

závěrka

závěrka

závěrka

závěrka

závěrka

MŠ Karlická

 

výhled

výhled

výhled

výhled

 

 

rozpočet

rozpočet

rozpočet

kontrola

kontrola

kontrola

kontrola

kontrola

závěrka

závěrka

závěrka

závěrka

závěrka

MŠ Topolská

 

výhled

výhled

výhled

výhled

 

 

rozpočet

rozpočet

rozpočet

kontrola

kontrola

kontrola

kontrola

kontrola

závěrka

závěrka

závěrka

závěrka

závěrka

MŠ Barevný ostrov

 

výhled

výhled

výhled

výhled

 

 

rozpočet

rozpočet

rozpočet

kontrola

kontrola

kontrola

kontrola

kontrola

závěrka

závěrka

závěrka

závěrka

závěrka

 

výhled:
střednědobý výhled rozpočtu podle § 28 zákona č. 250/2000 Sb. je plán výnosů a nákladů na nejméně 2 roky následující po roce, na který je sestavován rozpočet
Návrh výhledu je zveřejňován minimálně 15 dnů před projednáním zřizovatelem (radou města), schválený výhled je zveřejněn do 30 dnů od schválení.

rozpočet:
rozpočet příspěvkové organizace podle § 28 zákona č. 250/2000 Sb. je plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok, jímž se řídí financování činnosti příspěvkové organizace
Návrh rozpočtu je zveřejňován minimálně 15 dnů před projednáním zřizovatelem (radou města), schválený rozpočet je zveřejněn do 30 dnů od schválení.

kontrola:
protokol o veřejnosprávní kontrole podle § 13 zákona č. 320/2001 Sb. provedené městem u příslušné příspěvkové organizace

závěrka:
výkazy účetní závěrky příspěvkové organizace (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) schválené zřizovatelem

Informace ke zveřejněným dokumentům:

2016
 • Účetní závěrky 2016 příspěvkových organizací schválila Rada města Černošice dne 9. 5. 2017

2017

 • Návrhy střednědobých výhledů rozpočtu byly zveřejněny 10. 8. 2017
 • Střednědobé výhledy rozpočtů byly schváleny 28. 8. 2017 a zveřejněny 6. 9. 2017
 • Účetní závěrky ZŠ, ZUŠ, MŠ Karlická a MŠ Topolská schválila rada města dne 23. 4. 2018, MŠ Barevný ostrov dne 4. 6. 2018
2018
 • Návrhy rozpočtů byly zveřejněny 9. 10., resp. 30. 10. 2017
 • Příspěvky schválilo zastupitelstvo města 29. 11. 2018 v rámci rozpočtu 2018
 • Rozpočty škol byly schváleny radou města 4. 12. 2017 a zveřejněny 29. 12. 2017
 • Návrhy střednědobých výhledů rozpočtu na období 2019 - 2021 zveřejněny 7. 8. 2018
 • Střednědobé výhledy rozpočtu na období 2019 - 2021 byly schváleny 27. 8. 2018 a zveřejněny 26. 9. 2018
 • Návrhy rozpočtů škol 2019 zveřejněny 23. 11. 2018
 • Rozpočty škol byly schváleny radou města 17. 12. 2018 pod číslem usnesení R/05/28/2018 a zveřejněny 27. 12. 2018