Černošice
Černošice

Příspěvkové organizace

Příspěvkové organizace města Černošice - informace o finančním řízení a zveřejněné dokumenty podle zákona 250/2000 Sb.

Střednědobé výhledy rozpočtu, rozpočty, výsledky veřejnosprávních kontrol, výkazy hospodaření (účetní závěrky)

 

Dokumenty příspěvkových organizací (PO) zveřejňované podle § 28 a 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:

  • návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací na období nejméně 3 let (zveřejněno do zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu)
  • schválený střednědobý výhled rozpočtu na období nejméně 3 let 
  • návrh rozpočtu (zveřejněno do zveřejnění schváleného rozpočtu)
  • schválený rozpočet

Podrobnosti o konkrétních dokumentech pro jednotlivé roky a datech jejich zveřejnění jsou uvedeny níže v textu pod tabulkou.

V listinné podobě jsou všechny dokumenty k nahlédnutí v kanceláři vedoucí finančního odboru a rozpočtáře na adrese pracoviště finančního odboru, a to Karlštejnská 259 v Černošicích kdykoli v hodinách pro veřejnost. Mimo tuto dobu tamtéž po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle 221 982 510.

Archiv informací do roku 2015
Archiv informací za období 2016 - 2020

 

 

2021 2022 2023 2024 2025

příspěvky zřizovatele

přehled přehled
(19.95 kB)
přehled
(19.96 kB)
přehled
PDF, 183.85 kB
přehled

účetní výkazy

přehled přehled přehled přehled přehled

výhled
(26.98 kB)

výhled
(27.28 kB)

výhled

výhled

výhled

rozpočet

rozpočet
(26.6 kB)

rozpočet
(26.64 kB)

rozpočet
PDF, 264.99 kB

rozpočet

kontrola
(91.36 kB)

kontrola
(510.7 kB)

kontrola

kontrola

kontrola

závěrka
(6.68 MB)

závěrka
(6.82 MB)

závěrka

závěrka

závěrka

ZUŠ

výhled
(27.06 kB)

výhled
(27.29 kB)

výhled

výhled

výhled

rozpočet

rozpočet
(26.57 kB)

rozpočet
(26.65 kB)

rozpočet
PDF, 264.95 kB

rozpočet

kontrola
(99.44 kB)

kontrola
(648.47 kB)

kontrola

kontrola

kontrola

závěrka
(312.91 kB)

závěrka
(313.06 kB)

závěrka

závěrka

závěrka

MŠ Karlická

výhled
(26.9 kB)

výhled
(27.11 kB)

výhled

výhled

výhled

rozpočet

rozpočet
(26.56 kB)

rozpočet
(26.65 kB)

rozpočet
PDF 265.63 kB

rozpočet

kontrola
(89.71 kB)

kontrola
(709 kB)

kontrola

kontrola

kontrola

závěrka
(313.27 kB)

závěrka
(312.81 kB)

závěrka

závěrka

závěrka

MŠ Topolská

výhled
(26.91 kB)

výhled
(27.09 kB)

výhled

výhled

výhled

rozpočet

rozpočet
(26.58 kB)

rozpočet
(26.62 kB)

rozpočet
PDF, 264.95 kB

rozpočet

kontrola
(93.2 kB)

kontrola
(497.16 kB)

kontrola

kontrola

kontrola

závěrka
(536.67 kB)

závěrka
(540.43 kB)

závěrka

závěrka

závěrka

MŠ Barevný ostrov

výhled
(27.06 kB)

výhled
(27.17 kB)

výhled

výhled

výhled

rozpočet

rozpočet
(26.61 kB)

rozpočet
(26.64 kB)

rozpočet
PDF, 265.08 kB

rozpočet

kontrola
(86.39 kB)

kontrola
(505.62 kB)

kontrola

kontrola

kontrola

závěrka
(538.95 kB)

závěrka
(542.41 kB)

závěrka

závěrka

závěrka

MŠ Husova

výhled
(30.87 kB)

výhled
(27.1 kB)

výhled

výhled

výhled

rozpočet

rozpočet
(26.54 kB)

rozpočet
(26.62 kB)

rozpočet
PDF, 264.95 kB

rozpočet

kontrola
(87.12 kB)

kontrola
(491.15 kB)

kontrola

kontrola

kontrola

závěrka
(5.5 MB)

závěrka
(313.4 kB)

závěrka

závěrka

závěrka

 

výhled:
střednědobý výhled rozpočtu (SVR) podle § 28 zákona č. 250/2000 Sb. je plán výnosů a nákladů na nejméně 2 roky následující po roce, na který je sestavován rozpočet
Návrh výhledu je zveřejňován minimálně 15 dnů před projednáním zřizovatelem (radou města), schválený výhled je zveřejněn do 30 dnů od schválení.

rozpočet:
rozpočet příspěvkové organizace podle § 28 zákona č. 250/2000 Sb. je plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok, jímž se řídí financování činnosti příspěvkové organizace
Návrh rozpočtu je zveřejňován minimálně 15 dnů před projednáním zřizovatelem (radou města), schválený rozpočet je zveřejněn do 30 dnů od schválení.

kontrola:
protokol o veřejnosprávní kontrole podle § 13 zákona č. 320/2001 Sb. provedené městem u příslušné příspěvkové organizace

závěrka:
výkazy účetní závěrky příspěvkové organizace (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) schválené zřizovatelem

 

 Informace ke zveřejněným dokumentům:

 
2023

Návrhy SVR všech PO na období 2023 - 2026 zveřejněny dne 1. 12. 2022
Návrhy rozpočtů všech PO na rok 2023 zveřejněny dne 1. 12. 2022.
Schválené SVR a rozpočty všech PO zveřejněny dne 6. 1. 2023.

2022

Návrhy rozpočtů všech PO na rok 2022 zveřejněny dne 3. 12. 2021.
Rozpočty všech PO schváleny 20. 12. 2021

2021

Návrhy rozpočtů všech PO na rok 2021 zveřejněny dne 27. 11. 2020.
Rozpočty ZŠ, ZUŠ, MŠK a MŠH schváleny 14. 12. 2020

 

Za tuto stránku odpovídá J. Ullrichová

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie