Černošice
Černošice

Pověření

Seznam pověření udělených orgány města


 

Za město Černošice navenek vystupuje starosta, v zákonem stanovených případech místostarosta. Zastupováním města Černošice lze pověřit i jinou osobu - níže naleznete seznam dlouhodobých pověření k zastupování města Černošice; další platná pověření eviduje asistentka starosty, paní Jitka Drahokoupilová.

 

Název pověření Schváleno Na koho Poznámka
Pověření  na uzavírání smluv s umělci do 30.000,- Kč R/131/53/2014 Mgr. Pavel Blaženín, vedoucí OŠKCR  
Pověření vedoucího OISM k podepisování smluv o zřízení věcného břemene R/02/10/2014 Jiří Jiránek, vedoucí OISM do výše 50.000,- Kč
Pověření k uzavírání a podepisování smluv o využívání systému nakládání s komunálním odpadem zavedeným městem R/13/16/2015 Renáta Petelíková, vedoucí TS  
Pověření k uzavírání darovacích smluv R/34/26/2015 Mgr. Pavel Blaženín, vedoucí OŠKCR dary přijaté na kulturu
Pověření k uzavírání a podepisování smluv o užívání směrových tabulí informačního systému na území města Černošice R/45/24/2015 Jiří Jiránek, vedoucí OISM  
Pověření k promíjení úroků z prodlení R/55/24/2016 Ing. Jana Ullrichová, vedoucí FO na vodné a stočné
Pověření k uzavírání smluv o užívání veřejného prostranství R/73/25/2016 Jiří Jiránek, vedoucí OISM za účelem krátkodobého pronájmu umístění filmové techniky a zařízení
Pověření k uzavírání veřejnoprávní smlouvy v řízením o zajištění dohody o výkonu pěstounské péče tajemník JUDr. Jana Horáková, vedoucí odd. náhradí rodinné péče  
Pověření k uzavírání nájmu na sále R/106/20/2013 Mgr. Pavel Blaženín, vedoucí OŠKCR  
Pověření k uzavírání nájmu ve sportovní hale R/77/18/2016 Mgr. Pavel Blaženín, vedoucí OŠKCR  
Pověření ve věci exekučního řízení a vystupování na straně oprávněného starosta JUDr. Ing. Pavel Novák, advokát  
Pověření strážníka Otmara Klimszi plněním některých úkolů při řízení Městské policie Černošice Z/17/5/2016 Otmar Klimsza  
Pověření člena zastupitelstva města prováděním sňatečného obřadu Z/01/8/2014 Milena Paříková  
Pověření kontrolního výboru kontrolou vyúčtování grantů Z/03/5/2015 Kontrolní výbor  
Plná moc k uzavírání a podpisu smluv na poskytování terénní pečovatelské služby usnesení č. 3.5 ze 23. schůze ze dne 11. 7. 2011 Miroslav Strejček, vedoucí DPS  
Pověření vedoucího OŠKCR stanovováním ceny vstupného na kulturní akce R/88/37/2017 Mgr. Pavel Blaženín, vedoucí OŠKCR  
Pověření vedoucího odboru Dům s pečovatelskou službou k rozhodování o uzavírání nájemních smluv na byty v DPS a k jejich podepisování, o poskytování sociálních služeb a k jejich podepisování, o uzavírání nájemních smluv o pronájmu prostor za účelem poskytnutí pedikérských a kadeřnických služeb a k jejich podepisování, k rozhodování o uzavírání nájemních smluv o nájmu jídelny, o ukončení nájmu v bytě DPS a k jejich podepisování, o uzavírání Dohod o ukončení Smluv na poskytování sociální služby a k jejich podepisování R/86/24/2017 Miroslav Strejček, vedoucí DPS  
Plná moc k veškerým jednáním s vodohospodářkými orgány, odběrateli pitné vody, producenty odpadních vod a dalšími dotčenými orgány státní správy vyplývajících z povinností zmocněnce v rámci výše uvedené uzavřené smlouvy starosta AQUACONSULT, spol. s r. o.  

 

Za tuto stránku odpovídá J. Drahokoupilová

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie